Peștera de la LimanuProf. Pădureanu Elena Sanda

 44î.Hr. este un an de răscruce în evoluția a două lumi și civilizații: lumea mediteraneană, romană și lumea hiperboreană, traco-geto-dacică. La Roma este asasinat Caesar și se impune triumviratul lui Leppidus, Marc Antoniu și Octavianus. Statul roman intră în perioada sa de maximă dezvoltare și expansiune. Proiectul de cucerire a Daciei lansat de Cezar își caută căi de înfăptuire. La geto-daci este asasinat Burebista. După moartea lui Burebista, puterea politico-militară intră într-un con de umbră. În prim-plan trece Marele Preot Deceneu care,  își exercită autoritatea peste conducătorii politico-militari. La moartea lui Burebista, statul său s-a fărâmat în patru – ne spune Strabon (Geographia, VII), la vreo trei decenii mai târziu.

Imperiul roman - statul lui Burebista

Regatul s-a divizat, astfel încât în timpul împăratului roman Octavianus Augustus izvoarele istorice clasice menționau 5 regate dacice, în stânga Dunării.1 Cassius Dio îl menționează în Câmpia Română pe Dicomes2 pentru a doua jumătate a secolului Iî.Hr. izvoarele vremii aceleia îl menționează și pe Cotyso3, ca stăpânind în zona Olteniei și Banatului. Dicomes și Cotyso sunt menționați ca fiind ostili romanilor, implicați direct în acțiuni antiromane în zonă. Octavian Augustus ia măsuri împotriva lor. Înaintarea stăpânirii romane în nordul Peninsulei Balcanice aduce în prim-plan evenimentul din la 29/28î.Hr. În acest context, între Dunăre și Mare erau menționați Rholes (Roles), Dapyx și Zyraxes.4 Nici un izvor istoric nu sugerează dacă aceste trei diviziuni dintre Dunăre și Mare se încadrează între cele cinci structuri statale ce i-au succedat statului lui Burebista, sau este vorba de o și mai profundă fărâmițare. Nu sunt informații despre zonele nordice, nord-estice. Informațiile sunt numai despre zonele directe de contact și interes ale stăpânirii romane în zonă. Fărâmițarea în ținuturile dintre Dunăre și Mare, numită generic Scyția Minor mai ales de romani, este strâns legată de rutele comerciale ce traversează acest pământ, de potențialul de organizare teritorial-administrativă la nivelul comunităților locale, de raportarea la cetățile grecești, de raportarea la organizarea existentă dincolo de Dunăre și nu în ultimul rând de manifestările independente ale personalităților locale, exponente ale intereselor restrânse locale. În afara acestei distribuiri în trei entități de putere locală în zona de stepă, pe țărmul mării exista tendința unei autorități hegemonice la nivelul cetăților-colonii grecești aflate la sud de Delta Dunării și până la poalele Munților Haemus/Balcani, venită dintr-o etapă istorică anterioară. Existau aici colonii grecești de primă mărime care, datorită rolului lor commercial-portuar s-au impus: Histria, Tomis, Callatis, Dyonissopolis, Mesembria. Existau și așezări mai mici. Pliniu cel Bătrân (NaturalisHistoria, IV) menționează la sud de Tomis (în zona scitică, între Tomis și Dyonissopolis – probabil mai în interior, nu la țărm de mare) Aphrodisias, Eumenia, Parthenololis; aproape de Tomis, la capul Tusla Pliniu cel Bătrân menționează Stratonis (Turis). lângă Callatis o Heracleia; între Callatis și Capul Tirizis menționează Portul Carienilor; La nord, la Capul Dolojman, lângă Jurilofca e menționat Orgame (Arganum).5 Aphrodisias, Eumenia, Parthenopolis, Heraclea se încadrează spațiului agricol callatian.6  Arian penționează la nord de Istros, Portul Istrienilor.  Între aceste cetăţi greceşti, Callatis continuă să se manifeste dominant. Unele colonii grecești și-au dezvoltat fortificații puternice.
   Această fărâmițare a autorității locale convine de minune Imperiului Roman, pentru a se impune în zonă.
    Rholes (Roles) a fost conducător get în Scytia Minor/Dobrogea modernă, menționat de Dio Cassius în Istoria Romană. Conform acestuia, l-a ajutat pe generalul roman Marcus Licinius Crassus să îi înfrângă pe bastarni. Atunci când l-a vizitat pe Octavianus la Roma, a fost tratat ca un aliat important și prieten datorită suportului acordat acestuia. Ajutorul dat romanilor împotriva bastarnilor îi va aduce regelui dac titlul de "prieten și aliat al poporului roman" acordat de Octavian personal la Corint în anul 29 î.Ch. Mai târziu i-a cerut ajutor lui Crassus în conflictul pe care l-a avut cu Dapix.  Evenimentele se petrec între 31-27 î.Hr.7 A avut reședința probabil la Sacidava, nu de parte de Durostolon/Durostorum/Silistra de astăzi.8
    Dapyx a fost conducător local între Dunăre şi Mare/Scytia Minor. El a intrat în conflict direct și deschis cu Rholes/Roles. L-a atacat pe Rholes iar acesta a cerut ajutor generalului roman Marcus Licinius Crassus, în virtutea relațiilor diplomatice pe care le avea cu Roma. Cele două armate aliate reușesc să alunge de pe câmpul de luptă armata lui Dapyx într-o cetate fortificată. Trădarea se materializează prin deschiderea porților cetății. Dapyx moare eroic în fruntea armatei sale. Dapyx probabil s-a sinucis împreună cu căpetenii din subordinea sa, pentru a nu cădea în mâinile romanilor. Fratele regelui a căzut prizonier.9
  După căderea cetății, generalul roman s-a îndreptat spre peștera Keiris (dupa alte surse, Keiras), o peșteră vastă și puternică. Această peșteră era în stăpinirea localnicilor, ce își căraseră înăuntrul ei avuțiile mai de preț și toate turmele. După ce descoperi toate gurile peșterii, Crassus le zidi și în acest fel îi sili pe refugiați să se predea pe calea înfometării. Cînd se referă la asediul peșterii, în "Istoria romana", Dio Cassius menționează o deplasare a lui Crassus de la cetatea lui Dapyx. Aceasta înseamnă că locul de refugiu ales de geți se găsea la o distanță destul de mare de reședința formațiunii statale, dacă istoricul antic a socotit necesar să o menționeze. Peșterea Keiris poate fi căutată nu în nordul ținuturilor stăpânite de Dapyx, ci undeva în apropiere de statul lui Rholes spre granița sudică.
  Dintre peșterile din această zonă a Dobrogei, cea mai potrivită este cea de la Limanu, localitate la sud-vest de Mangalia, în zilele noastre. Această peșteră este cunoscută azi ca peștera de la Limanu, sau Caracicula (denumirea din perioada de stăpânire turcă a satului actual) ori "de la Icoane".
  Cercetătorii secolului al XX-lea au cartat 3.200 m lungime și a fost împărțită convențional în trei sectoare. Peştera este ceva mai mare. Este un veritabil labirint subteran în calcar ce aparține sarmațianului superior.10 Culoarele sunt lungi și întortocheate, cu peretii și tavanele cioplite drept. Din aceste coridoare sunt de o parte și de alta, numeroase încăperi și săli laterale în care se poate intra. Aceste lucrări s-au făcut prin cioplire – se pare - după un plan, urmându-se, în general, traseul galeriilor naturale. In unele porțiuni, pentru a ușura legătura între diferite încăperi, oamenii au săpat noi galerii. La susținerea tavanelor s-au păstrat coloane din roca mamă; acolo unde galeriile naturale erau prea mari și nu prezentau siguranță s-au construit coloane din piatră și ziduri de susținere a tavanului. Din loc în loc s-au săpat mici firide, destinate opaițelor ce serveau la iluminat. Legăturile dintre coridoare au fost marcate cu semne. Sensul acestora era cunoscut doar de utilizatorii de atunci ai peșterii, servind ca puncte de orientare. În fiecare din cele două camere cu altar, situate în partea de Nord, altarul se află în fundul camerei, iar tavanul și pereții sunt puternic afumați, ceea ce arată că încăperile interioare serveau pentru oficierea cultului și au fost intens folosite.Peştera de la Limanu

Peştera de la Limanu


Pe pereții și tavanele unor galerii și încăperi laterale, se observă urmele lăsate de uneltele cu care s-a făcut săparea (tesle sau dălți). Toate aceste amenajări se găsesc în primul dintre cele trei sectoare ale peșterii.


Peştera de la Limanu


                                             Sursa: http://adevaruldespredaci.ro/gauri-negre-ale-istoriei-pestera-de-la-limanu/In celelalte două sectoare, lucrările lasă mai curând impresia că au fost doar începute și apoi abandonate. Peștera are mai multe guri de ieșire. Cele mai multe din ele astăzi sunt blocate. Pe pereții și pe tavanele unor galerii se află o serie de desene, simboluri, semne de orientare, însemnări în genul răboajelor sau caractere chirilice. Reprezentările sunt operele mai multor generații.Peştera de la Limanu                                             http://www.carpati.org/articol/pesteri_si_canarale_in_dobrogea_de_sud/994/                          

Peştera de la Limanu                                                   http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Pestera_Limanu_%28IV%29.JPG      Pe culuarul de intrare de astăzi  - nu departe de intrare - se află în partea stângă un imens bolovan de calcar. 10
  Galeriile, cotloanele, sălile sunt afectate de resturile de săpătură nedezafectate complet, de prăbușiri calcaroase din tavan sau de guano acumulat în timp de la coloniile de lilieci ce-și fac veacul aici. 

Peştera de la Limanuhttp://www.cugetliber.ro/stiri-diverse-pestera-limanu-punct-de-atractie-pentru-turistii-care-iubesc- natura-44306  

   Labirintul de la Limanu a fost realizat de o autoritate locală și o comunitate compactă, solidară cu o anumită mentalitate, într-o epocă mai timpurie - probabil sfârșitul neoliticului, începutul epocii bronzului – dacă ținem cont de referirea la titani și la înfrângerea lor de către zei pe care o face cel ce ne vorbește în antichitate despre ea (dacă Keiris e una și aceeași cu Peștera de la Limanu). A fost făcută într-o vreme în care conceptul de locuire subterană juca un rol important. Sau dacă nu, conceptul de spațiu sacru și de refugiu sub ocrotirea sacrului subteran era important. Modul de dispunere al galeriilor, modul de realizare al galeriilor, sălilor, cotloanelor sugerează că la realizarea ei s-a lucrat în mai multe etape. Sectorul A, prin felul în care sunt dispuse galeriile ne sugerează cel puțin două etape diferite de realizare a spațiului subteran: Spațiile din jurul galeriei principale de acces sunt mai sistematizate, multe spații fiind în unghi drept. Spte N, N-E, galeriile sunt  haotice și cu denivelări ale pavimentului. Ele coboară în comparație cu galeria inițială. Conceptul se continuă dar  aplicarea,  lucrarea par a fi ale altcuiva, într-o altă etapă clitativă – sau în strânsă legătură cu materialul litic. Sunt încăperi în al căror tavan apar rădăcinle plantelor ierboase, fapt ce sugerează cât de subțire este materialul calcaros până la suprafață.
  Galeria de intrare a păstrat aspectul inițial al galeriei naturale probabil din motive sacre sau de siguranță.
 Sectorul al doilea (B) reprezintă o nouă fază de săpare a galeriilor.  este la un nivel ceva mai jos decât primul sector. Este mai puțin complex față de primul sector și este mai puțin prelucrat. Dacă la primul sector unele galerii cărora li se atribuie rolul de sanctuar-altar ating înălțimea de 3-3,5m, aici încăperile ating 1-2m. În multe locuri pare un șantier părăsit, greu accesibil. Extremitatea estică a galeriilor a comunicat cândva cu exteriorul, pe malul înalt al dealului. Astăzi toate aceste galerii pe versantul estic sunt blocate. Sectorul este rar atins de curioșii lumii contemporane. Se pare că resturile ceramice evidențiate în acest sector, în cercetarea din 1965, erau de epocă romană.
  Sectorul al treilea (C) are galeriile lungi și haotice. Nu mai respectă dispunerea inițială, din jurul galeriei de intrare, orientarea V-E. galeriile nu mai sunt compacte, nu mai respectă paralelismul, concepția organizată din sectorul A. Multe din spațiile interioare sunt mai mici, de 50-60 centimetri, unele însă ajung la 1,60-2m. În accest sector se află și o încăpere mică de înălțime, care are doi pereți zidiți. Între spații interioare înalte se află puncte de trecere foarte înguste și joase – de 30-40 cm. Nivelul acestor galerii este și mai jos față de sectorul B. Urmele umane sunt numeroase și sunt legate de modul de folosire, depozitare a materialului rezultat din săpături. Acest sector al peșterii este mult mai izolat de exterior, neputându-se indica decât eventual două ieșiri, una spre est și una spre vest, colmatate, greu de evidențiat.
   Este partea de peșteră cu cele mai puține însemnări umane, cea mai puțin accesată de oameni de la pierderea destinației ei inițiale.11
Pestera de la Limanu - harta - Google Maps  Ea a fost utilizată în epoca clasică geto-dacică de conducătorii locali. Să fi fost a o exploatare a unui anumit tip de calcar, în epoca romană, cu sclavi? În jurul Mangaliei, până nu demult calcarul s-a exploatat la suprafață, în cariere. Imperiul Otoman ne-a lăsat numele de obane pentru aceste exploatări. E mai ușor, mai sigur. Să fi fost în strânsă relație cu cultul zalmoxian, o peșteră cu destinație sacră, în preajma unei așezări cu rol de reședință a unui conducător local? ( Pe malul Nordic al Lacului Mangalia, nu foarte departe de această peșteră a fost descoperit după 1990, un mormânt princiar, care poate, cu cinste să strea alături de mormintele  din Valea regilor odriși, din Bulgaria. Un alt asemenea mormânt a mai fost cercetat pe malul sudic al Lacului Mangalia, pe la 1900, de Grigore Tocilescu, dar a fost jefuit și în timp dispărut)
    Să fi fost locul de viețuire al comunităților de troglodiți, menționați de Strabon, dincolo de Callatis?
   Casssius Dio ne arată că peșterea Keiris – posibil peștera de la Limanu - era un loc de refugiu anume ales și pregătit, nu o cavernă întîmplătoare. Dacă ne gândim că peșterii i s-a  păstrat și numele de Peștera de la Icoane, mai mult ca sigur, este necesar să luăm în    considerare ideea de spațiu utilizat de o comunitate cu sarcini legate intens de sacru, mai mult decât de spațiul laic, dar conectat la o putere politico-militară.  
Pestera de la Limanu Google Maps


Mangalia - Pestera de la Limanu Google Maps

Să nu uităm că și Adamclisi, deși este un termen de sorginte turcă, traduce în această limbă sacralitatea străveche, de dinaintea prezenței romane, a acelui loc, sacralitate transmisă de oralitatea practicată în acel spațiu. Oralitatea este mai fidelă adevărului inițial, decât vrem noi, cei de astăzi să acceptăm.
  Ce comunitate locală este menționată în izvoarele antice, care putea îmbina sacralitatea cu elmentele politico-militare, cu succes, în zonă? În secolul I î.Hr. spațiul dintre Dunăre și Mare era locuit în mare majoritate de geți, care au dezvoltat o organizare economico-administrativă diferită și în opoziție sau complementaritate oraşelor vest-pontice (datorită sărăcirii lor, cît şi din pricina unor presiuni ale altor etnii aflate în mişcare de la est spre vest sau sud – mai ales bastarnii).  Populaţiile stepei ne sînt înfăţişate de Strabon, bun cunoscător al realităţilor din regiunile învecinate, cu trei decenii ulterioare momentului Burebista: “tribalii, misii, crobizii, şi aşa-zişii troglodiţi locuiesc pe teritoriul ce se întinde mai sus de Callatis, Tomis şi Histria”. (adică dinspre ţărm spre interiorul stepei dobrogene).   

Triburi geto dacice - raspandire


Despre  crobizi au lăsat informații de-a lungul timpului Hecateu, Strabon, Pseudo-Scymnus, Phylarchos și Athenalos. În general sunt localizați între Tomis și Callatis, chiar către Dionysopolis. Istoricii leagă numele tirizilor sau terizilor de capul Tirizis, azi capul Caliacra, (numele actual apare în izvoarele bizantine încă din sec.XIV d.Hr.), la est de Balcic (Dionysopolis), amintit de mai mulți autori antici, printre care Strabon, Ptolomeu, Arrian.Troglodiții sunt o comunitate umană care dezvoltă o locuire legată de peșteri și caverne, de-a lungul canaralor înalte care oferă adăpost și sursă de apă.

   Dacă ne gândim la complexitatea peșterii-labirint de la Limanu - probabil peștera Keiris din textul lui Dio Cassius - pot fi puse în evidență similitudini cu complexele subterane din Asia Mică, din Capadocia unde, de teama invaziilor frecvente, comunitățile sedentare și-au dezvoltat așezări complexe subterane, pe mai multe nivele.  Se datează construirea unor asemenea structuri subterane în 2000-1500 î.Hr. Sunt considerate chiar mult mai vechi. 
  Imagini de la Derynkuiu, Asia Mică structură subterană complexă

                                                            Imagini de la Derynkuiu, Asia Mică structură subterană complexă
                                                                          Sursa:      http://enciclopediagetodacilor.blogspot.ro/

Demn de remarcat este că aceste construcții la Derinkuiu sunt foarte precise, fapt ce dovedea cunoștințe de geologie, inginerie, rezistența materialelor și inginerie de sisteme și instalații urbane. Trebuia să știi toate acestea ca să construiești labirintul subteran supraetajat, astfel încât să nu se prăbuşească.
  S-ar putea discuta despre o arie culturală și de atitudine comune stepei dobrogene și Asiei Mici, atâta timp cât se pot face aceste similitudini?12

   Alexandru Mitru repovestește o legendă conform careia Crassus a venit în pețit la Dapyx.
I-a cerut fata – pe Gebila - în căsătorie, pentru a nu declanșa acțiunile militare de cucerire. Fata promisă se deplasează în tabăra lui Crassus pentru nuntă, însoțită de un alai de fete, călare. Intrate călare în tabăra romană, fetele-războinici declanșează atacul, făcând ravagii între soldații romani.13

  Romanii iau sub controlul lor aceste ținuturi și se îndreaptă spre nordul ținuturilor dintre Dunăre și Mare, dar controlul lor direct continuă să fie greu de realizat.  Se folosesc într-o primă fază de regii odriși, clientelari Romei. Rholes nu este sufficient de sigur pentru ei. Stepa intră pentru scurt timp sub controlul regilor odriși. Cetățile grecești de la Pontul Euxin strâng legăturile cu Roma.
 
   Zyraxes14 este un conducător al geților despre care avem puține informații venite din lumea Greco-romană. A fost rege al geților în secolul I î.Hr. stăpânind nordul și nord-vestul Dobrogei și a fost amintit de către Dio Cassius în legătură cu campaniile lui Marcus Licinius Crassus la Dunărea de Jos. Reședința autorității lui Zyraxes pare a se afla la Genucla15, puternica cetate pe care istoricii și arheologii o amplasează ipotetic în nordul Dobrogei, pe Dunăre, între Aegysus și Dinogeția, într-un punct important pe rutele comerciale ale vremii. Genucla nu este evidențiată decât prin texte antice externe și prin legendă. Arheologic ea nu a fost fixată pe teren.
   În 29-28î.Hr. Marcus Licinus Crassus recuperează trofeele luate de geți de la Antonius Hybryda (acesta atacase în 62-61 î.Hr, cetatea Genucla, iar geții îl înfrânseră). În 28 î.Hr., Zyraxes a știut bine că nu poate rezista singur în fața trupelor romane conduse de Crassus și s-a retras peste Dunăre, unde avea legături de alianță, luându-și tezaurul cu el. Cetatea a căzut în absența sa în urma unui scurt, dar greu asediu.

   Vom mai regăsi același mod de utilizare a spațiului înconjurător subteran, în piatră, continuat și mai târziu, la creștinii din epoca timpurie, epoca de prigonire, în Capadocia, în Asia Mică și la comunități de monahi din Imperiul Bizantin și din Balcani, ca să le regăsim și în epoca medievală românească, până în secolul al XVII-lea (la Saharna, Orhei, Țâpova). Îl regăsim sub forma peșterilor, chiliilor în piatră, sub forma bisericuțelor care combină peștera cu construcția, în spațiul balcano-carpato-danubiano-pontic.
  Sacralitatea spațiului subteran dublată de locuire va fi reactivată de creștinism în spațiul balcano- carpato-danubiano-pontic, în secolele IV-VI apoi în secolele X-XI, dar și mai târziu, prin isihasm – vezi chilia lui Daniil Sihastru în Moldova lui Ștefan cel Mare, vezi chiliile de la Nucu și Aluniș, în județul Buzău dar nu la un nivel atât de elaborat ca în Peștera de la Icoane.
  Bisericuțele care combină peștera cu construcția se întâlnesc și astăzi în zona extracarpatică, unele active (Nămăiești, Cetățuia Negru Vodă, Corbii de Piatră), altele monumente arheologice (bisericuțele din dealul de cretă de la Basarabi), în zona de curbură a Carpaților (Nucu-Aluniș), dar și pe versantul Nordic al Masivului Făgăraș (Șinca Veche).
  Concepte străvechi se regăsesc sub straie noi, uitând de vechii zei.
  Peștera de la Icoane (de la Limanu), în cercetările celor din 1965 sau ale lui Vasile Boroneant nu a sugerat în mod clar o eventuală folosire de către creștini. Urmele necreștine, sunt evidente.
  Sunt evidente și urmele celor ce astăzi o vizitează și lasă în urmă semne nedemne ale trecerii lor, semne care reprezintă orice, numai respect pentru aceste locuri încărcate de istorie, nu.   _____________

Note:
1.       V. Iliescu, V. Popescu, Gh. Ștefan, Izvoare privind Istoria României (Fontes ad Historiam Dacoromaniae Pertinentes). Vol. I. De la Hesiod la Itinerarul lui Antoninus, București, 1964, disponibil în  www.dacoromanica.ro, sau în http://tiparituriromanesti.wordpress.com/2012/08/05/strabon-despre-burebista/
3.       http://ro.wikipedia.org/wiki/Cotiso
5.       Pliniu del Bătrân, Naturalis Historia IV, cf.  Izvoare, privind Istoria Românilor, vol. I, p. 398-9.
6.       Nicolae Alexandru,  Teritoriul callatian în epoca elenistică, Rezumatul Tezei de doctorat, Universitatea București, Facultatea de Istorie, 2010, p.14, disponibil în http://www.unibuc.ro/studies/Doctorate2010Noiembrie/Alexandru%20Nicolae%20-%20Teritoriul%20Callatian%20in%20Epoca%20Elenistica/Nicolaie%20Alexandru,%20Rezumat%20teza%20doctorat.pdf
8.       .Rolul strategic al fortăreței Noviodunum-Isaccea, disponibil în http://www.personalia.tulcealibrary.ro/noviodunum.pdf
10.    Vasile Boroneant, Labirintul subteran de la Limanu,  disponibil în: http://www.dacia.org/congres/boroneant/boroneant.html
11.    Margareta Dumitresccu, Tr. Orghidan, Jana Tanasachi, M Georgescu, Contribuții la studiul monografic al Peșterii de la Limanu, Lucrările Institutului de Speologie, Emil Racoviță, t.4, p. 21-58, București, 1965, disponibil în   http://www.scribd.com/doc/94026837/Dumitrescu-et-al-1965#download
12.    http://www.descopera.org/derinkuyu-orasul-subteran/ ;
              gebila?showall=1&limitstart=
14.    Xxx, Dicționar de istorie veche a României Editura Științifică și Enciclopedică, București, (1976),  pag. 625.
15.     Rădulescu Nicolae, Genucla, în Noviodunum, nr.37(7), ianuarie 2011, p.7-10, disponibil la  http://www.isaccea.ro/docdisp.php/n/31/t/M05/name/Noviodunum%2037.pdf
                         

Un comentariu:

Anonim spunea...

Am facut transpunerea hartii pesterii (la scara si nord pe nord) pe planul de suprafata Google. Gasiti aceasta harta la acest link:
http://alpinet.org/main/articole/show_ro_t_pestera-limanu-ii_id_3741.html
Nici vorba ca pestera sa ajunga sub sat, nu ajunge nici macar in dreptul primului stalp de inalta tensiune.

Trimiteți un comentariu