Monumentul de la Adamclisi Partea a III-a

Din Ciclul : Dobrogea - reconectari Carpatice

Prof. Pădureanu Elena Sanda


    Ce a reprezentat complexul architectural de pe deal, până la desfăşurarea luptei din iarna anilor 101-102? Cum s-a numit complexul architectural din jurul monumentului, detectat de Vasile Rudan pe deal? Care a fost semnificația sa concretă? De ce doar monumentul a rămas vizibil, în mod deosebit, iar urme ce amintesc de restul structurilor arhitecturale înconjurătoare  sunt sub pământ, nebăgate în seamă de nimeni? Doar activitatea agricolă contemporană, mecanizată nu este suficientă pentru a adduce argument in favoarea celor susținte de Vasile Rudan și nici pentru a face să dispară de tot un complex architectural amplu. De ce aşezarea a dispărut şi o dată cu ea a dispărut şi numele - locul şi renumele fiind luate de cele din vale – de construcțíile epocii romane și ale celei ulterioare, romano-bizantine?  De ce Roma, împăraţii Domiţian şi Traian au simţit o atât de puternică nevoie ca acest loc să devină important şi să cuprindă două monumente remarcabile şi insolite pentru spaţiul comemorativ-triumfal roman şi în acelaşi timp o aşezare ce devine rapid urbană a provinciei romane, cu un nume ce face trimitere la ultimul mare împărat roman victorios (stăpânitor) – Tropaeum Traiani - și șterge  tot ce a fost anterior?
     Relaţia între Tropaeum Traiani şi complexul architectural de pe platoul înalt, încă insuficient cunoscut şi cercetat din preajma monumentului, confiscate ideologic de Traian, poate fi comparată cu relaţia dintre Sarmizegetusa Regia (Sarmizegetusa din Munte) şi Ulpia Traiana Sarmizegetusa: când regele dac a fost înfrânt, cetatea sa a fost distrusă, controlată o vreme de romani, abandonată, dată uitării, acoperită de natură iar stăpânul roman şi-a construit o nouă reşedinţă  prin care să poată stăpâni mai bine focarul rezistenţei și să se substituie vechii puteri locale. Aici, în stepa dintre Dunăre și Mare, monumentul, vizibil de la mare distanță a fost însușit de noul stăpânitor, iar structurile arhitecturale adiacente, folosite cu destinație schimbată, distruse în timp, ele nemaifiind tolerate cu semnificația lor originală. Dacă în provincia Dacia se atașează numelui roman al așezării Ulpia Traiana  și numele dacic al reședinței regale – Sarmizegetusa - după moartea lui Traian, pentru a reduce ideologic prăpastia dintre învingător și învins, aici, la Tropaeum Traiani, acest lucru nu se întamplă. Nu este sufficient să se susțină că monumentul a fost gândit de cei din preajma lui Traian si amplasat acolo unde se află pentru a fi văzut de departe pe platoul de stepă și a impune idea stăpânirii romane – convertit la această idée, da, dar nu conceput de la început pentru această idée.
   Ceva asemănător s-a întâmplat și la Nove, în Moesia.

   Foarte aproape de monument, la intersecția drumului național DN3 cu aleea spre monumentul triumfal (la sud față de monument), se află o necropolă de perioadă LaTene, datată secolele V-IV î.Hr. Este încadrată orizontului cultural geto-dacic din acea vreme.18 Dacă s-ar fi ținut cont de prezența acestei necropole atât de aproape de monument, de relația dintre necropolă și monument, prima interpretare a lui Grigore Tocilescu ar fi rămas în picioare. Se vorbește despre necropolă dar nimeni nu este preocupat de așezarea geto-dacică – unde se afla în relație cu necropola și cu monumentul? – Se pare că ajungem pe acest fir la idea susținută de Vasile Rudan – aceea că este ocultată o așezare geto-dacică proto-urbană cu rol major în acest spațiu pe o perioadă destul de lungă de timp: secolele Vî.Hr.- II d.Hr. Este greu să urmărești arheologic așezări care, probabil nu au folosit piatra ca meterial de construcție în mod dominant, ci lemnul, lipitura de pământ, chirpicul - piatra fiind destinată îngrăditurilor de teren, monumentelor și eventual fortifi cațiilor. Să nu uităm că secolele V-IVî.Hr. reprezintă o perioadă de dezvoltare a triburilor și uniunilor de triburi balcanice și dunărene, blocată doar de puterea Macedoniei lui Filip al II-lea și Alexandru Macedon, care au impus Imperiul Macedonean pe spații vaste, pentru scurtă vreme. Atorități locale, marcate mai mult sau mai puțin de influența elenistică și-au continuat existența pe aceleași locuri.


  Nu departe de monument, spre nord – în incinta care delimitează astăzi spațiul adiacent monumentului - se află un tumul. Mormântul tumular (movilă conică de pământ ridicată peste un mormânt), ni se spune oficial că a fost ridicat în anul 102, la scurt timp după ridicarea altarului (în concepția oficială, transmisă de cei ce protejază complexul de monumente de la Adamclisi altarul și tumulul s-ar fi ridicat la 102). În cercetările sale din 1882-1891, Grigore Tocilescu a avut în atenție și acest tumul despre care a promovat idea că a adăpostit mormântul unui ofiţer superior roman, căzut în luptele de la Adamclisi. Mormântul nu a fost amenajat niciodată, dar cu toate acestea ruinele păstrate permit identificarea locului şi a mărimii tumulului. Așa cum arată, eu nu consider că a fost realizată o cercetare corectă, determinată a lăsa în urmă idea despre cum arăta acest mormânt-mausoleu și de a-l promova ca monument funerar urmașilor.19 Nici astăzi nu se dorește. În secolul al XXIlea arată în continuare ca un tumul scormonit din vârf, în plin centru. Sugestia este de jaf și atât. Pietrele, așa cum sunt ele în movilă nu spun nimănui cum era acest mormânt-mausoleu. Este într-adevăr mormântul-mausoleu al personalității romane de care se face vorbire? Acesta se menține într-o anexă părăginită a monumentului. Nici romanitatea locului nu este promovată decât unidirecționat – monumentul îmbrăcat în cămașa reconstituirii din epoca ceaușistă.
                  
Aspecte ale tumulului roman de lângă Monumentul de la Adamclisi


Aspecte ale tumulului roman de lângă Monumentul de la AdamclisiAspecte ale tumulului roman de lângă Monumentul de la AdamclisiAspecte ale tumulului roman de lângă Monumentul de la Adamclisi 

La 2 km vest de monumentul triumfal în mijlocul colinelor de la originea văii Urluia, pe un platou, a fost întemeiată de Traian o aşezare fortificată. Este aşezată la întretăierea drumurilor nord-sud: Marcianopolis-Noviodunum şi vest-est: Durostorum-Tomis şi Callatis. Cetatea romană Tropaeum Traiani este menționată în inscripții din timpul vieţíi lui Traian, cea mai veche inscripţie din spaţiul aşezării datând din 115-116. Pentru prima dată este menţionată ca municipiu în anul 170.  Așezarea a fost înălţată peste o mai veche/sau alături de o aşezare getică, al cărei nume, ca şi la alte aşezări dacice cucerite de romani, nu se cunoaşte. Săpăturile arheologice desfăşurate la poarta de est au pus în evidenţă resturile unei locuiri geto-dace în secolul I î.Hr.-I d.Hr., cu strânse legături comerciale cu lumea mediteraneană. Urmele se regăsesc la periferia aşezării. Lumea romană marginalizează specificul geto-dacic. Probabil că la întemeierea aşezării cu rol strategic şi militar, au fost trimise în zonă, câteva persoane de încredere (cu sarcină administrativ-organizatorică), cu cetăţenie romană, care să reprezinte cu misiuni precise, autoritetea imperială. Esenţa rangului de municipiu era dată de conexiunea ce o realiza cu Roma, cu ideologia imperială, cu instituţiile centrale ale imperiului.  Rangul de municipium era acordat unui oraş cu ius latii şi era format de o comunitate de cetăţeni şi necetăţeni romani. Acest rang al aşezării permite cetăţenilor anumite avantaje şi în special cele privind păstrarea legilor tradiţionale romane. La acordarea statutului de municipium nu întreaga comunitate primea civitas romana. Accesul la cetăţenie se făcea individual. Primeau cetăţenia romană cei care îndeplineau o magistratură municipală. Inscripţiile de la Adamclisi au păstrat numele câtorva familii din oraş. Privilegiile de care se bucură aceşti primi cetăţeni se pot deduce din faptul că magistraturile orăşeneşti se transmiteau în cadrul aceloraşi familii.
  Tropaeum Traiani este o aşezare unde au fost stabiliţi veterani. Stabilirea veteranilor aici a început cel mai târziu din vremea lui Traian. O diplomă păstrată, emisă după terminarea războaielor dacice, între 112-114, de Traian pentru soldaţii din armata Moesiei Inferior, ne arată că un veteran al luptelor cu dacii s-a stabilit şi a desfăşurat viaţa civilă în oraşul nou creat.20
  Aşezarea creată de Traian joacă un rol foarte important în perioada de stăpânire romană la Dunăre şi Marea Neagră. 
  Rolul populaţiei geto-dace în dezvoltarea aşezării este pusă în lumină de inscripţiile descoperite în ruinele cetăţii.  Faptul că se regăsesc inscripţii funerare cu nume geto-dacice arată că populaţia getică a continuat să existe şi să se adapteze situaţiei, să joace un rol semnificativ; că unii au colaborat cu noua stăpânire şi au intrat în rândul celor ce puteau pune pietre funerare la capul celui decedat. Geto-dacii nu avuseseră acest obicei. Inscripţiile acestea sunt dintr-o perioadă ceva mai târzie, de la sfârşitul secolului al II-lea sau din secolul al III-lea. Procesul de atragere spre viaţa spirituală şi spre civilizaţia romană este evidenţiat şi de insctipţia funerară a lui Scoris Mucapori şi a fiilor săi Aurelius şi Sabina de soţul Aurelius Eftepir şi copii rămaşi în viaţă - Valens şi Sabinianus – în nici un caz oameni modeşti ai acelor vremuri, la Tropaeum Traiani. O altă inscripţie este pusă pentru Daizus Comosius, care a fost ucis de costoboci când avea doar 50 de ani, avea doi fii cu nume romane Iustus şi Valerius sau Valens, fără a fi sigur că erau cetăţeni. Pare neobişnuit că nu au pus tria nomina pe un monument funerar (sec.III) Este interesant că inscipţiile funerare sunt din secolul al III-lea, un secol deosebit de tumultuos pentru aceste zone care, pe fundalul crizei imperiului – perioada împăraţilor soldaţi – a fost deseori călcată de carpi şi costoboci. Inseamnă că stăpânirea romană nu a dezintegrat comunitatea getică, ba mai mult, a implicat-o în actul de dezvoltare a acestei părţi de imperiu.
   Locul este important din punct de vedere al rutelor comerciale şi al drumurilor strategice cărora romanii le-au acordat o mare importanţă: intersectia drumurilor nord-sud - Marcianopolis-Noviodunum şi vest-est - Durostorum-Tomis şi Callatis. A fost construită pentru veteranii războaielor dacice, derivând dintr-o tabără militară ce a servit legiunilor XI Claudia, I Italica, V Macedonica şi XIII Gemina. Colonizarea veteranilor a început imediat după supunerea Daciei meridionale. În 115-116 aceştia îi adresau împăratului Traian o inscripţie prin care îşi exprimau recunoştinţa pentru privilegiile ce le-au fost oferite de acesta.21 Inscripţia, conţine recunoştiinţa populaţiei oraşului pentru privilegiile acordate de Optimus Princeps. Inscripţia nu pomeneşte rangul de municipium, pe care oraşul îl deţine cu siguranță în vremea lui Marcus Aurelius (170). Inscripţia din 115-116 nu este semnată de "cives romani", ci de toată populaţia aşezării, de toţi Traianenses Tropaeenses. Aşezarea fortificată devine în timp cea mai importantă cetate romană, romano-bizantină (sec. II-VI) din Dobrogea.22

Cetatea Tropaeum Traiani la Adamclisi: ruinele de secol VI

                                                                 Cetatea Tropaeum Traiani la Adamclisi: ruinele de secol VI
                                                          Sursa: http://jurnalromanesc.blogspot.ro/2010/02/turism-adamclisi.html
    Oraşul de rang municipium, devine ţinta atacurilor costobocilor în secolul al III-lea.
Poate că nu trebuie neglijat nici faptul că nu departe de aceste locuri, nu departe de monumentul de la Adamclisi se află locul de care se leagă nașterea creștinisnului în aceste locuri. Nu departe de Adamclisi,  în zonă împădurită cu izvoare de apă, cu caverne devenite oc de locuire și închinare se află un spațiu care face referire la sfântul Andrei. Nu departe de Adamclisi, la Ion Corvin, la începutul secolului al XX-lea, un avocat născut și crescut aici, valorifică legende și balade locale ce vorbesc despre Cutuzone, Decebal, Traian, despre pestera si lăcasul de închinăciune. Chiar dacă aparent sunt planuri diferite și în general sunt studiate trunchiat separate, toate aceste aspecte se leagă organic, se împletesc.
  Ideea prezentă în monumentul de la Adamclisi o vom regăsi peste veacuri reluată de cei ce au realizat monumentul Independenței de la Tulcea: amplasat pe deal, pentru a fi vizibil de departe, monument triumfalist și comemorativ. Este  închinat războiului pentru independența  de stat a României, soldaților jertfiți pe câmpul de luptă pentru libertatea țării și pentru ca pământurile dintre Dunăre și Mare să se reintegreze statului care aparține ariei carpato-danubiano-pontice și este amplasat în opoziție cu monumentul de la Adamclisi, pe o axă nordest – sudvest a Dobrogei.
   Amândouă monumentele marchează simbolic, două direcții din care pericolele pentru ținuturile dintre Dunăre și Mare pot apare. A treia cale este Marea, atâta timp cât Dobrogea este în cadrul statului național român. În sud-est și nord-est prin aceste monumente, la nivel spiritual continuă strămoșii să stea de veghe aupra faptelor noastre, cei de azi.

Tulcea


________________________________
Note:

1. Nicolae Gostar, Marele monument funerar roman de la Adamclisi, (teza de doctorat susţinută la Universitatea Bucureşti în 28 martie 1978), Editura Demiurg, 2008, Iași;  vezi și http://www.cimec.ro/Arheologie/tropaeum/cetatea/index.html; vezi și Mihai Gramatopol, Arta imperială a epocii lui Traian, Editura Meridiane, București, 1984, p.114-116.
3.  Iordanes, Getica, 76- Gothi solventes, ripam Danuvii iam longe possessam ab imperio Romano deletis militibus cum eorum ducibus vestaverunt.     
4.  http://ro.wikipedia.org/wiki/Adamclisi,_Constan%C8%9Ba    
5.  Vasile Rudan, Enigma monumentului de la Adamclisi - partea 1 (Partea 1 din 4), publicat în Jurnal Paranormal, disponibil în: http://rudan.ro/content/enigma-monumentului-de-la-adamclisi-partea-1
6. Vasile Rudan, Enigma monumentului de la Adamclisi - partea a 2-a, publicat în Jurnal Paranormal, disponibil în:  http://rudan.ro/content/enigma-monumentului-de-la-adamclisi-partea-2
8. Mihai Gramatopol, Adamclisi, după un veac de cercetări, în Studia III, 1979-1984, Braşov, 2008, p. 155- 163 disponibil în http://www.mihaigramatopol.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=101%3Aadamclisi-dup-un-veac-de-cercetri&catid=38%3Astudia-iii&Itemid=82&limitstart=1
9. http://www.cimec.ro/Arheologie/tropaeum/cetatea/index.html; vezi şi Istoria României, Bucureşti, 1960, Editura Academiei R.P.R., 1960, p. 531-533.
12.Vasile Rudan, Enigma monumentului de la Adamclisi - partea 1 (Partea 1 din 4), publicat în Jurnal Paranormal, disponibil în: http://rudan.ro/content/enigma-monumentului-de-la-adamclisi-partea-1
13.Vasile Rudan, Enigma monumentului de la Adamclisi - partea a 2-a, publicat în Jurnal Paranormal, disponibil în:  http://rudan.ro/content/enigma-monumentului-de-la-adamclisi-partea-2
14.Vasile Rudan, Enigma monumentului de la Adamclisi - partea 1 (Partea 1 din 4), publicat în Jurnal Paranormal, disponibil în: http://rudan.ro/content/enigma-monumentului-de-la-adamclisi-partea-1
15. http://www.cimec.ro/Arheologie/tropaeum/cetatea/index.html; vezi şi Istoria României, Bucureşti, 1960, Editura Academiei R.P.R., 1960, p. 531-533.
17. Pădureanu Elena Sanda, Cercetare arheologică aeriană în Dobrogea, disponibil în http://pagini-de-istorie.blogspot.ro/
21. http://crampeiedinromania.wordpress.com/2009/08/14/adamclisi-%E2%80%93-punctul-zero-sau-mausoleul-unui-nou-inceput/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu