Haihui prin Sibiul medieval - Spații de trecere

prof. Pădureanu Elena Sanda

 Sibiul este o așezare care a atras permanent, de-a lungul secolelor. Prin poziția geografică și strategică, în Depresiunea Sibiului așezarea a fost un spațiu spre care au gravitat interese umane, etno-politice și militare. Spațiul este locuit și cunoscut încă din antichitate sub numele de Cibiniensis sau Cibinium, nume care probabil derivă de la denumirea apei curgătoare ce se află în Sibiul de Jos și care se varsă în Olt, dincolo de Tălmaciu. Numele de astăzi – numele românesc al orașului se pare că derivă din această denumire antică. Într-un Ardeal în care comunitățile etnice diferite – maghiari, sași, secui – au avut o autonomie superioară comunității românești până la 1918, au impus și întreținut denumiri multiple pentru această așezare. În secolele XII-XIII, germani colonizați la insistențele Bisericii catolice și la chemarea Regatului Maghiar, folosesc o denumire proprie. La 1191, în documente emise de Vatican este menționat numele de Cibinium (pe filiera numelui ce venea din antichitate). La 1223 este prima menționare a denumirii germane de Hermannstadt. Acest nume este prezent în documente de epocă și sub forma de Villa Hermanni. În Regatul Ungariei și apoi în Principatul Transilvaniei, în Imperiul Astriac, Austro-Ungar, administrația maghiară și populația maghiară au impus și forma de Ngyszeben – exprimarea în maghiară a numelui așezării. În epoca medievală, ca urmare a aplicării conținutului Bulei de Aur din 1224, Sibiu a devenit un important centru economic, comercial, politic, cultural al comunității germane colonizată în sudul Transilvaniei – acea comunitate germană care a avut avantaje în baza dreptului saxon (motiv pentru care a fost numită în timp comunitate săsească, sașii din Transilvania). Nu trebuie negliat elementul etno-social local alături de care s-au așezat și s-au impus datorită Bulei de Aur. În secolul al XIV-lea Sibiu/Hermanstadt/Nagyszeben era deja o cetate medievală importantă, pe dealul din inima depresiunii largi a Cibinului (sau Sibiului).

Sibiu - Centru Vechi - Vedere Aeriana

Sibiu – zona centrală cu Piața Huet, Piața Mică, Piața Mare și strada Mitropoliei, spațiu urban ce concentrează zona cetății medievale cu etapele sale de fortificații și evoluție

  Sibiu – o așezare care astăzi este reședință de județ; o așezare urbană care păstrează cu o deosebită perseverență urme ale trecutului – are o importantă carte de vizită prin tot ceea ce îi ancorează pe locuitorii săi, în epocile anterioare.
   La felul cum edilii acordă atenție elementelor cu caracter istoric, Sibiul poate fi privit ca un muzeu al arhitecturii de tip medieval desfășurat  în ambientul stradal și în spațiul de locuit, în curțile clădirilor, care continuă să fie în picioare, funcționale, într-un număr foarte mare în spațiul central al urbei și care nu au suportat modificări majore prin adaptarea la modernitate și prin implementarea facilităților atât de necesare societății contemporane în care ne ducem viața de zi cu zi.
 
 Cetatea medievală inițială s-a dezvoltat pe un spațiu restrâns. În spațiul citadin de astăzi al Sibiului, ea este evidențiată de dispoziția circulară a clădirilor din jurul Bisericii evanghelice din Piața Huet. Nu toate clădirile din această piață sunt din timpurile medievale de început.

PIAȚA HUET
La început, Sibiul s-a dezvoltat la fel ca și celelalte așezări săsești din cele șapte scaune și două districte ale germanilor, în epoca medievală: gospodării puternice cu case și porți mari la stradă și pe punctul înalt, o biserică gotică înconjurată de fortificații – ziduri puternice, turnuri și porți bine ferecate, în dosul cărora se proteja comunitatea săsească sibiană, în caz de 

Sibiu - Piata Huet

Prima incintă fortificată a Sibiului medieval, azi Piața (Albert) Huet

Sibiu - Din Piața Mică spre Piața Albert Huet

Din Piața Mică spre Piața Albert Huet
Priveliște panoramă spre Sibiul de Jos – românesc - și Depresiunea Sibiului spre vest, spre Ocna Sibiului

atacuri, războaie. Piața Huet din Sibiu reprezintă acest nucleu inițial, în care, în spațiul din fața Bisericii se aduna comunitatea, se făcea comerț. Evoluția spațiului urban a făcut să se dezvolte o a doua incintă fortificată  a așezării, iar la incinta fortificată inițială să se adoseze
spre interior și exterior clădiri ale unor familii înstărite și cu rol deosebit în comunitatea săsească a orașului dar și a Universității săsești, conturate și dezvoltate în sudul Transilvaniei.în cadrul orașului și breslelor – meșteri, negustori de seamă cu important potențial material și autoritate.
Prima incintă de fortificații - Piața Albert Huet - a dezvoltat în timp mai multe puncte de conectare la incinta următoare a fortificațiilor – unele pentru mijloace de transport mari, altele doar spații de trecere pietonală. Astăzi, Piața Huet cunoaște: Trecerea pe sub turnul de apărare, către Sibiul de Jos(2), trecerea spre Piața Mică, la capătul Podului Minciunilor(1), trecerea pietonală (6), deschiderea către Piața Mică și stradaMitropoliei, deschidere ce permite și conectarea la Piața Mare (5) pe lângă zidurile de vest, pe versantul abrupt al dealului, s-a dezvoltat în timp Pasajul Scărilor (3) Spre sud, este drumul ce trece pe lângă Primăria Veche a Sibiului, Primărie străjuită de un puternic turn pe lângă care drumul coboară spre Sibiul de Jos.
1.Turul Scărilor permite trecerea din Sibiul de Sus în Sibiul de Jos, coborând pe scări - astăzi. Este socotit cel mai vechi edificiu funcțional din Sibiu. El face parte din prima centura de fortificații a Cetătii Sibiului, centura ce este evidențiată de casele care inconjoară Piața Albert Huet. Se presupune că a fost una din porțile acelei prime incinte de piatră. El datează din prima jumătate a secolului al XIII-lea. Scările spre Sibiul de Jos sunt dintr-o etapă mai târzie, când zona a fost asaltată de spații locuibile, de case. În stânga turnului, astăzi se află Casa Calfelor călătoare În dreapta turnului se înalță Casa parohială a Bisericii Evanghelice. Multă vreme a fost o poartă de intrare importantă a celor ce veneau în cetatea Sibiului dinspre Turnișor și Ocna Sibiului. Până în anul 1860 accesul se putea realiza și printr-un drum carosabil ce venea din direcția Pasajului Scărilor,continua printr-un gang, acum închis. 

Sibiu - Turul Scărilor sau Turnul Scării

Turul Scărilor sau Turnul Scării
Vedere din Piața Albert Huet

Sibiu - Spre Sibiul de Jos, privind de sub Turnul Scării/Scărilor

Spre Sibiul de Jos, privind de sub Turnul Scării/Scărilor. În dreapta se intră în curtea în care se poate vedea zidul cetății

Sibiu - Turnul Scării

Turnul Scării
privit de la scări, loc de intersecție cu intrarea în Pasajul Scărilor. In beciul clădirii din dreapta, de lângă Turnul Scării funcționează Butoiul de Aur, un restaurant. Scările Sag

Sibiu - strada ce duce spre Turnul Scărilor și spre Pasajul Scărilor

Din Sibiul de Jos, strada ce duce spre Turnul Scărilor și spre Pasajul Scărilor

Sibiu - Curtea în care se intră în dreapta, din Turnul Scărilor

Curtea în care se intră în dreapta, din Turnul Scărilor
În dreapta imaginii se vede primul zid de incintă al fortificațiilor inițiale ale Sibiului.Uliá călugărilor

Construcție masivă cu un singur etaj, realizat din cărămidă, turnul are la primul nivel două treceri boltite: prima spre actualul pasaj în direcția Străzii Turnului, a doua trecere pe latura de nord, în direcția Bisericii Azilului. Acesta era accesul inițial al drumului carosabil ce continua prin Pasajul Scărilor. Intrând pe sub intrarea boltită spre nord, astăzi într-o curte îngustă, se poate vedea zidul de incintă spre exterior – prima incintă fortificată - pe lângă care mergea drumul îngust.

2. Pasajul Scărilor se află în imediata apropiere a Turnului Scărilor și a Bisericii Evanghelice. Face legătura între Sibiul de Sus și Sibiul de Jos. De asemenea face trecerea de la Turnul Scărilor spre Vechea primărie a Sibiului și strada Centumvirilor. Este încadrat în cea de a treia etapă a fortificațiilor Sibiului. Cărămida este elementul constructiv de bază. Contraforții amplii au o largă deschidere peste drumul trecătorilor. Pavajul de piatră cubică menține caracteristicile epocii de altădată. În partea superioară, scările duc pașii mai aproape

Sibiu - Pasajul Scărilor, lângăTurnul scărilor, în față la Butoiul de Aur

Pasajul Scărilor, lângăTurnul scărilor, în față la Butoiul de Aur

Sibiu - Contrafort în Pasajul scărilor

Contrafort în Pasajul scărilor

Sibiu - Gangul Pasajului scărilor ce duce spre Liceul de Muzică și Arte Plastice

Gangul Pasajului scărilor ce duce spre Liceul de Muzică și Arte Plastice

Sibiu - Gangul Pasajului scărilor ce duce spre Liceul de Muzică și Arte Plastice  Pasajul conservă un segment de zid de fortificație din incinta a doua și zidul care îl dublează pe acesta pentru susținere, consolidare, zid susținut și de contraforți. Pasajul la începuturi a fost un drum exterior incintei a doua. 

Sibiu - Pasajul Scărilor în inagine de la începutul secolului al XX-lea

Pasajul Scărilor în inagine de la începutul secolului al XX-lea. Pavajul este interesant:piatră de râu și piatră cubică, aranjată estetic.


 Un culuar îngust permite ieșirea spre strada Centumvirilor care merge de-a lungul zidurilor de cărămidă din c a treia centură de fortificații din această zonă a orașului. menține caracteristicile epocii de altădată. În partea superioară, scările duc pașii mai aproape de Vechea Primărie a Sibiului. Un culuar îngust permite ieșirea spre strada Centumvirilor care merge de-a lungul zidurilor de cărămidă din c a treia centură de fortificații din această zonă a orașului.
3. Casa Altemberger. Turnul Porții.

Sibiu - Priveliște de lângă Casa Altemberger spre Pasajul Scărilor, la începutul secolului al XX-lea, înainte de 1930

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Old_Sibiu#/media/File:Sibiu_Str_Odobescu_02.jpg
Priveliște de lângă Casa Altemberger spre Pasajul Scărilor, la începutul secolului al XX-lea, înainte de 1930

Sibiu - Casa Altemberger, în zilele noastre

Același punct, la stânga, zidărie spre Pasajul Scărilor, la dreapta, Turnul Porții, zidul vechii Primării, Casa Altemberger, în zilele noastre

Sibiu - privind spre Liceul de Muzică și Arte Plastice,  astăzi

Același punct, lângă Casa Altemberger, Vechea Primărie, privind spre Liceul de Muzică și Arte Plastice,  astăziCasa Altemberger poartă numele după proprietarul care, la 1545 a înălțat-o. Acesta era pe atunci Magistrat al orașului. Ea este în afara primei incinte de fortificații, dar în imediata ei vecinătate. Se încadrează spre sud, în a doua incintă de fortificații și se află lângă Turnul Porții,  din sistemul de apărare al Cetății Sibiului. Turnul de Poartă din Sibiu este un turn construit în secolul al XIV-lea, aproximativ între anii 1330-1366, în orașul Sibiu și care făcea parte din cea de-a treia centură de fortificații a orașului. Este situat astăzi, la intersecția străzilor Alexandru Odobescu și Pasajul Scărilor din Sibiu. Un drum ieșea din cetate pe aici, spre a duce către Sibiul de Jos, către Cristian și Ocna Sibiului. Turnul păstrează un aspect sobru, foarte apropiat de aspectul inițial. Turnul păstrează pe fațada vestică spațiul de ghidare a porții rabatabile, sistem larg răspândit în Evul Mediu și des întâlnit la cetățile țărănești.

Sibiu - Poatra de intrare în Primăria Veche

Poatra de intrare în Primăria Veche (Casa Altemberger) și alături, Turnul de Poartă, poartă de ieșire din Cetate.
Imagine de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Se poate observa că au fost clădiri atașate clădirii a ceea ce este astăzi Liceul cu predare în limbă germană, Samuel von Bruckenthal, în zona care astăzi este stradă. Vegetația era prezentă din abundență

Sibiu - La sfârșitul secolului al XIX-lea, fotografie de epocă

La sfârșitul secolului al XIX-lea, fotografie de epocă
4. Din Piața Huet spre Piața Mică, spre Piața Mare, spre Strada Mitropoliei, spre vechea Primărie a orașului, se megre printr-o zonă de trecere foarte largă, nespecifică unei vechi fortificații medievale. Această deschidere s-a obținut în timp, prin demolarea unor construcții mai vechi, prin construirea altora, prin remodelarea arhitecturală a zonei.

Sbiu - Piata Huet

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Old_Sibiu#/media/File:Sibiu_Piata_Huet_01.jpg
Deschiderea contemporană spre Piața Mică, spre Piața Mare și către strada Mitropoliei. Linia roșie sugerează poziția unor clădiri ce au dispărut.

Deschiderea contemporană spre Piața Mică, spre Piața Mare și către strada Mitropoliei

http://www.razvanpop.ro/2009/09/13/istoria-orasului-nostru-sibiu-15/
La sfârșitul secolului al XIX-lea, capela se observă în continuarea Liceului S.von Brukenthal. Turnul Preoților nu se profilează în această fotografie de epocă.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, capela se observă în continuarea Liceului S.von Brukenthal


http://www.razvanpop.ro/2009/09/13/istoria-orasului-nostru-sibiu-
Capela Sf. Iacob și Turnul preoților, în continuarea Liceului S. Von Brukenthal. Ele nu mai există în prezent. Imaginea este din secolul al XIX-lea. Se poate observa pavajul.

5. Pasajul Pantofarilor 
 Într-o casă al cărei parter a fost realizat în secolul al XV-lea, pe zidul primei incinte de fortificaţii, iar etajul s-a înălțat în 1569, o casă ce și-a înnoit acoperișul în secolul al XVIII-lea – el fiind și astăzi în uz – a fost înglobat înglobat Pasajul Pantofarilor (SCHUSTERLOCH).
Casa este cu fațada în Piața Mică.  Pasajul a fost încorporat probabil în secolul al XVIII-lea, prin extinderea etajului întâi și realizarea celui de al doilea (mansarda vizibilă în Piața Huet).

   Casa ce încorporează Pasajul Pantofarilor, văzută din Piața Huet

                                                   Casa ce încorporează Pasajul Pantofarilor, văzută din Piața Huet

 Pantofarilor dinspre Piața Mică spre Piața Huet

                                                                 Pantofarilor dinspre Piața Mică spre Piața Huet

Pasajul Pantofarilor dinspre Piața Huet către Piața Mică

Pasajul Pantofarilor dinspre Piața Huet către Piața Mică

6. Astăzi, Piața Huet mai are o zonă de trecere spre Piața Mică. Este acea zonă care face deschiderea către Piața Mică. Trecerea se face în dreptrul Podului Minciunilor.


Trecerea spre Piața Mică, în zona Podului Minciunilor.

                                                       Trecerea spre Piața Mică, în zona Podului Minciunilor.PIAȚA MICĂ

Piața Mică din Sibiu se încadrează celei de a doua incinte de fortificații a cetății Sibiului.
A fost construită în secolele XIV-XVI. Este cunoscută şi sub numele de “Ringul cel mic”, ea reprezintă vechiul centru comercial al urbei. Latura nordica a pietei urmareste conturul celei de-a doua centuri de fortificatii. Această latură este sub forma circulara, marcată de clădiri de epocă ce urmăresc conturul primei centuri de fortificții, delimitând Piața Mică de Piața Huet. Piaţa este împărţită în două părţi distincte delimitate de Strada Ocnei. Aceasta coboară de la Turnul Sfatului, pe sub Podul Minciunilor spre Sibiul de Jos.  Piața are căi de acces, puncte de trecere spre Piața Mare, spre Piața Aurarilor, spre Piața Dragoner. Trecerile spre Piața Huet au fost deja prilej de prezentare.  

Piața Huet și Piața Mică văzute din Turnul Bisericii evanghelice la 1929


http://patrimoniu.sibiu.ro/cladiri/piata_mica/92
Piața Huet și Piața Mică văzute din Turnul Bisericii evanghelice la 1929
Casele aici au o caracteristică a lor: loggia de la parter, boltită şi semideschisă spre piaţă, cu arcade semicirculare susţinute de portanţi. Clădirile din Piaţa Mică adăposteau ateliere meşteşugăreşti şi în aceste spaţii erau etalate mărfurile. Începând cu mijlocul sec XIX, arcadele au început să fie zidite.
  Piața Mică este străbătută de Drumul sau Strada Ocnei ce leagă Sibiul de Jos de Sibiul de Sus până în fața Turnului Sfatului. În spațiul Pieței, aproximativ pe acest traseu s-a aflat un tunel de trecere dinspre Orașul de Sus spre Orașul de Jos, tunel peste care, până la 1851 s-au aflat case și o biserică evanghelică. Tunelul, loc de depozitare a gunoaielor din piață, a duhorilor resturilor în descompunere - în epoca austriacă, nemaiavând funcții strategice, în apărarea cetății – împreună cu clădirile de deasupra au fost demolate, creându-se strada ce străbate piața.
   Stăpânirea austriacă a adus modificări în sud-est. Pe locul casei breslei croitorilor, care a dispărut, s-a construit biserica şi  casa parohială romano-catolică (1726-1733). Spre sud, modificările au fost profunde, pentru a se înălța Primăria actuală împreună cu alte clădiri, într-o vreme mai târzie.. Cea mai mare parte a Pieței Mici consevă clădiri din secolele al XV-lea și al XVI-lea, fără modificări semnificative.

1.Turnul Sfatului este una din clădirile istorice emblematice pentru oraș. Este o clădire ce datează din anii 1224-1241. Este menționat în documente la 1324. Acest turn aparține celui de-al doilea sistem de fortificații ale Sibiului. El servea ca poartă de intrare în cetate. Pentru că se afla situat chiar lângă clădirea în care se aduna “sfatul oraşului” a primit numele de Turnul Sfatului. Natura – cutremurele - și evenimentele distructive au făcut ca acest turn să
suporte de-a lungul timpului multe transformări pentru a ajunge la forma de astăzi, conservată cu atâta dăruire de sibieni. Turnul atinge numărul de niveluri de astăzi la 1826.  Acoperișul, și el a avut forme diferite, pentru a se ajunge la forma pe care noi o  putem vedea astăzi (datează di 1824). Acest turn a fost punct de observaţie în caz de incendii, fortificaţie, depozit de cereale, arest și ăn ultima vreme spațiu muzeal, loc de vizitare de către turiști.
  La parter are o amplă trecere boltită care la începutul sec XX era pictată (Luceafărul, 1 iulie 1910). Al doilea tunel este practic pe sub o casă vecină, lipită de turn. Acest tunel a fost deschis la inceputul anilor '30.

Turnul Sfatului cu cele două ganguri de trecere

Turnul Sfatului cu cele două ganguri de trecere. În stânga, clădirea ce a găzduit primăria orașului în secolele al XIV-lea și al XV-lea

Turnul Sfatului văzut din Piața Mare, cucele două ganguri de trecere

                                            Turnul Sfatului văzut din Piața Mare, cucele două ganguri de trecere

 Pe sub Turnul Sfatului, spre Piața Mică, noaptea

http://patrimoniu.sibiu.ro/cladiri/piata_mica/92
                                                               Pe sub Turnul Sfatului, spre Piața Mică, noaptea

Turnul Sfatului reprezentat în pictura lui Franz Neuhauser jr., într- altă formă decât cea de astăzi

http://www.razvanpop.ro/2012/02/20/istoria-orașului-nostru-sibiu-13/
Turnul Sfatului reprezentat în pictura lui Franz Neuhauser jr., într- altă formă decât cea de astăzi
  
2.Pasajul Pielarilor

Pasajul Pielarilor

Pasajul Pielarilor încorporat unei clădiri din Piața Mică ce a fost sediul primăriei în secolele XIV-XV.
  În stânga Turnului Sfatului este clădirea în care a funcționat Primăria orașului în secolele XIV-XV, până în 1494. Prelungiri ale construcţiei au fost făcute pentru realizarea celor 2 pasaje de trecere: pasajul pietonal din partea stângă a clădirii – Pasajul Pielarilor -  şi rezalitul ce se leagă de turnul vechii primării (din dreapta) – Turnul Sfatului.


 Pasajul Pielarilor în Piața Mică
                                                       Pasajul Pielarilor în Piața Mică


 Intrarea din Piața Mică spre strada Avram Iancu

                                       Intrarea din Piața Mică spre strada Avram Iancu

Pasajul noaptea

Pasajul noaptea

 În 1853  s-a extins clădirea deasupra PASAJULUI PIELARILOR ce lega piaţa de str. Avram Iancu, înglobând un turn al celei de a II-a incinte situat în capătul dinspre piaţă al pasajului Turnul a suportat modificări pentru a se încadra construcției alăturate. Numele de Pasajul Pielarilor vine de la faptul că turnul de altădată era păzit și întreținut de cei din breasla pielarilor.
  Din 1853 pasajul de legătură spre strada Avram Iancu a fost acoperit prin extinderea casei. Gangul spre str. Avram Iancu este mai îngust decât segmentul de sub turn El este boltit semicilindric şi aplatizat.

   3. Pasajul Aurarilor se află în partea nordică a Pieței Mici. El pornește din Piața Mică pe sub turnul încorporat unei case. Turnul de sub care pornește pasajul – Turnul Porții Aurarilor - a fost construit în secolul al XIII-lea, ca parte a sistemului de fortificații din acea vreme. Pasajul coboară cu trepte între case, spre Piața Aurarilor care se găsește în Orașul de Jos. Numele Pasajului și al pieței sunt strâns legate de faptul că în acest spațiu se aflau numeroase ateliere ale aurarilor din breasla cu același nume. Pasajul și piața spre care duce acesta au păstrat aspectul ce s-a impus încă de la mijlocul secolului al XVI-lea. Acest pasaj face legătura între incinta fortificată a doua (punctată de Piața Mică) și a patra a orașului. Acest turn a subzistat unui bastion de poartă din care se păstrează o parte de zid crenelat, înglobat în corpul unei construcţii civile ulterioare anului 1551.

Turnul Aurarilor înglobat unei clădiri de secol XVI, în Piața Mică. Intrarea în Pasajul Aurarilor

http://www.razvanpop.ro/2012/02/20/istoria-orașului-nostru-sibiu-13/
Turnul Aurarilor înglobat unei clădiri de secol XVI, în Piața Mică. Intrarea în Pasajul Aurarilor
  
Prin Pasajul Aurarilor se urcă spre Piața Mică

Prin Pasajul Aurarilor se urcă spre Piața Mică


Coborând spre Piața Aurarilor prin Pasajul Aurarilor.


Coborând spre Piața Aurarilor prin Pasajul Aurarilor.

   Piața Aurarilor

                                                                                             Piața Aurarilor
                                                                                          

                               
4. Podul Minciunilor
La 1851 s-a demolat un număr însemnat de clădiri ce s-au aflat pe linia mediană a Pieței Mici, construite peste tunelul ce venea dinspre Sibiul de Jos, către Turnul Sfatului, pe un traseu curbat. În partea opusă Turnului Sfatului, acest tunel de trecere se termina în zona unui turn din incinta de fortificații – a doua incintă – turn realizat în secolul al XIII-lea iar mai târziu transformat în locuință. Întrarea în tunel și în piață a fost flancată de două trasee pietonale – scări de lemn probabil acoperite. După distrugerea caselor și a tunelului s-a simțit nevoia remodelării spațiului urban pentru a putea avea o circulație firească în acest spațiu. Astfel s-au remodelat accesele pietonale. S-a refăcut integral din piatră accesul pietonal din dreapta. Accesul pietonal din stânga s-a refăcut doar parțial.
  La 1859 s-a realizat primul pod din metal care permitea trecerea dinspre Piața Huet, dinttr-o parte a Pieței Mici în cealaltă, peste traseul stradal ce s-a amenajat pe traseul tunelului demolat.

Podul Minciunilor construit în 1859. A fost dat în folosință în 1860

Podul Minciunilor construit în 1859. A fost dat în folosință în 1860

Podul Minciunilor construit în 1859. A fost dat în folosință în 1860

Clădirile și tunelul care au fost demolate  la 1851, pentru a se ajunge la ceea ce numim noi astăzi Piața Mică

                                                                                                                                   http://patrimoniu.sibiu.ro/cladiri/piata_mica/92
Clădirile și tunelul care au fost demolate  la 1851, pentru a se ajunge la ceea ce numim noi astăzi Piața Mică

De pe Podul Minciunilor catre Piața Dragoner, către Sibiul de Jos.

De pe Podul Minciunilor catre Piața Dragoner, către Sibiul de Jos.

Piața Dragoner – imagine de epocă

Piața Dragoner – imagine de epocă


Piața Mare
Piața centrală a Sibiului se numește Piața Mare. Ea este cunoscută ca Großer Ring,  Maior Circulus vulgariter Kornmargt („Inelul Mare, iar popular târgul cerealelor”) Această piață era funcțională încă de la 1366. Este cea mai mare piață publică din orașul vechiîncadrată in interiorul celei de a treia incinte fortificate a cetății Sibiului. Aici se realiza negoț, se organizau adunări cetățenești, târguri și chiar și execuții. În secolul al XVI-lea această piață a devenit centrul orașului. Piaţa are lungimea maximă de 142 m, iar lăţimea de 93 m.


Piața Mare –fotografie făcută din fața Primăriei actuale a orașului

Piața Mare –fotografie făcută din fața Primăriei actuale a orașului. Ieșirea către Biserica Ursulinelor, către Gară (1) și spre Strada Avrem Iancu (2)

Piața Mare văzută din Turnul Sfatului

Piața Mare văzută din Turnul Sfatului. În fundal sunt Masivul Făgăraș - stânga - si Munții Cindrel – dreapta. Ieșirea spre strada Nicolae Bălcescu, Hotelul Împăratul Romanilor (1)

Fotografie de epocă a Pieței Mari Central se află statuia lui Nepomuk

Fotografie de epocă a Pieței Mari Central se află statuia lui Nepomuk

Iagine a pieței din perioada comunistă

Iagine a pieței din perioada comunistă – Casa albastră, Muzeul Bruckenthal, Primăria actuală, Biserica romano-catolică. Ieșirea din piață către strada Mitropoliei, Primăria veche, pasajul Scărilor, Sibiul de Jos

Astăzi, din această piață spre Piața Mică se poate ajunge prin Pasajul Pielarilor, prin cele două ganguri de  sub Turnul Sfatului. Epoca austriacă a adus modificări și a înălțat biserica romano-catolică, casa parohială a acesteia și colegiul iezuiților. Alături de această biserică s-a înălțat mai târziu clădirea ce găzduiește primăria actuală a Sibiului. Într biserica romano-catolică și primărie, pe sub turnul bisericii se află spațiu de trecere pietonală dinspre Piața Mare spre Piața Mică, sudul acesteia. Pe cele patru colțuri ale pieței, astăzi se intră prin patru străzi care și ele au clădiri protejate de legislația monumentelor istorice.

Trecerea pietonală dintre Piața Mare și Piața Mică


http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/biserica-romano-catolica-sibiu-67557.html
Trecerea pietonală dintre Piața Mare și Piața Mică

Casa generalilor cu gangul spre Piața Schiler

Casa generalilor cu gangul spre Piața Schiler

Casa generalilor este o casă care inițial a fost construită în secolul al XV-lea, la dimensiuni mai mici decât cele de astăzi. Ea a trecut in proprietatea mai multor familii princiare săsești, până să devină proprietatea orașului, la 1598.  După această dată se produce modificarea  ce permite ca pe o fâşie îngustă a casei să se amenajeze  o trecere spre Piaţa Pajiştii (Wiesenplatz). Astăzi, acest pasaj face trecerea către Piața Schiler. În 1779 clădirea a fost achiziţionată de către Magistratură, pentru ca între anii 1784 - 1904 aici să-şi aibă sediul Comandantul general al trupelor austriece din Transilvania (sec. XVIII-XIX).  Din acest motiv casa poartă numele de "Casa Generalului". Această trecere a fost lărgită în anul 1784, când au fost amenajate cele două clădiri ca sediu al comandantului militar, primind formă de azi. De atunci poartă denumirea de “Generalloch” (Gaura generalului) Sibienii cunosc multe legende picante despre generali care au fost cazați în această casă.

  Cine trece pe strada Mitropoliei poate întâlni un gang de trecere, nu departe de biserica reformată calvină. Gangul care uneşte str. Mitropoliei cu strada Xenopol trece pe sub clădirea de la nr. 11, o clădire înălțată pe la 1500 și care a suferit importante transformîri în secolul al XVIII-lea, odată . Acest gang a apărut prin obturarea Uliţei Balului. Are o vechime estimată în jurul anului 1500. Alături se află casa cu cariatide, la fațadă, două statui feminine ce susțin un balcon pe sub care se pătrunde în curtea interioară a casei printr-o poartă mare, spacifică lumii sașilor. O parte din gang este deschisă spre înaltul cerului.

 Gangul din strada Mitropoliei

                                                    Gangul din strada Mitropoliei

  Intrare în gang către strada Mitropoliei

                                            Intrare în gang către strada Mitropoliei

  Intrarea în gang din strada Odobescu, către str. Mitropoliei

                                                  Intrarea în gang din strada Odobescu, către str. Mitropoliei

Din strada Mitropoliei, pe strada Poștei se ajunge la Strada Centumvirilor sau popular, Spinarea Câinelui. Este o stradă care urmărește zidul de incintă – a treia incintă de fortificații - către Sibiul de Jos. Aici, în continuarea străzii Poștei se coboară în Sibiul de Jos pe scări ce te duc dincolo de zidul de cărămidă al fortificației sibiene. Această scară împarte trada Centumvirilor în două. Scările "Poschen", care fac legătura între cele două car­tiere ale oraşului vechi.

Scara Poschen

Scara Poschen
Un alt gang de trecere se află nu departe de Biserica franciscană. Acesta se încadrează la categoria cea mai îngustă stradă din Sibiu. Aceată îngustă cale pietonală face legătura între strada General Gheorghe Magheru și Strada Șelarilor. 

 Ieșirea în strada Șelarilor

 Ieșirea în strada Șelarilor

Ieșirea în strada Șelarilor

  Pasajul Școlii face trecerea între strada Avram Iancu și strada Movilei, pe care se află o patre din zidul incintei a treia fortificate spre Sibiul de Jos. Acest pasaj se află într-un spațiu arhitectural de secol XVIII. Zona a purtat de-a lungul timpului mai multe nume: la 143 se numea Auf dem Stupchen, la 1872 ppurta numele de Schullergasse. La 1947 se impune traducerea Pasajul Școlii.

Pasajul Școlii

Pasajul Școlii se află nu departe de strada Movilei , stradă pe care se regăsește o parte duin zidul din  incinta a III-a a Sibiului, către Sibiul de Jos. 

  Cu rigurozitate și nostalgie, sibienii păstrează și întrețin moștenirea comunității minorității germane, săsești profund diminuată în zilele noastre – conform recensământul din 2011.. Cu seninătatea acceptării și confruntați cu realitatea vieții de zi cu zi, românii trec peste animozitățile interetnice – care secole de-a rândul nu le-a permis românilor să se așeze în cetatea Sibiului – animozități ce țin de trecut, și se prezintă lumii cu aceste embleme ale lumii medievale ardelenești, care stau cu mândrie alături de reperele lumii medievale din orice altă parte a Europei sau a lumii.

____________________________________

Bibliografie:

Alexandru Avram, Vasile Crișan - Sibiu. Ghid Cultural Turistic (Ed. FF Press, București, 1998)

http://www.descopera.org/sibiu-un-oras-medieval/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sibiu
http://wikimapia.org/10925577/ro/Cea-mai-ingusta-strada-din-Sibiu
http://www.tribuna.ro/stiri/eveniment/la-pas-pe-spinarea-cainelui-99356.html

Fotografii personale -2015

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu