Pagini de Istorie: Monumentul de la Adamclisi - partea a II-a

Din ciclul : "Dobrogea  - reconectari Carpatice"
Prof. Pădureanu Elena Sanda

Încă din epoca primelor cercetări asupra monumentului, Furtwangler, Nicolae Iorga, socoteau că monumentul era construit anterior epocii lui Traian. Nicolae Iorga, referindu-se la data atribuită construirii monumentului, scria că: “Baza însăși a vechii argumentații nu se clatină numai, dar ea nu a fost niciodată serios stabilită.” Adolf Furtwängler, arhelog german susținea:”Acest monument nu are nimic comun cu ce se cunoaște din epoca lui Traian.” Deși punctează această idée, Furtwangler socotea a fi fost realizat în timpul lui Augustus, pentru a marca victoria lui Crasus, ducând și el, într-o epocă anterioară lui Traian realizarea acestui monument.
    G. Wutzer afirma: “Nu mi s-a întâmplat să văd vreodată ceva asemănător la vreun monument de artă romană sau greacă.”9   
   Monumentul pare mai degrabă o confiscare a unui monument mai vechi, al localnicilor geţi, în interesul triumfalist şi comemorativ al Romei imperiale, împăratului Traian.  Să nu uităm că Roma, acolo unde se confrunta cu o rezistenţă dârză şi consecventă, greu de biruit, dacă învingea, avea grijă să distrugă tot ce era reprezentativ celor cuceriţi, tot ce ar fi stârnit spiritul de opoziţie, rezistenţă şi să se substituie într-un mod propriu, grandios, care să-i impună ireversibil autoritatea şi decizia, forța.

 Relaţia dintre reconstrucţie şi monumentul propriu-zis

                                         Sursa: http://drumliber.ro/cetatea-si-monumentul-tropaeum-traiani-adamclisi/
                                                   Relaţia dintre reconstrucţie şi monumentul propriu-zis


 Ipoteza este lansată de cercetători ai secolelor XX-XXI pe baza  a numeroase discordanţe între conţinutul metopelor de pe monument, calitatea realizării artistice, reprezentările de pe Columna lui Traian şi desfăşurarea evenimentului, cunoscută din texte ajunse până la noi. Ipoteza promovează ideea că Monumentul de la Adamclisi este mai vechi decât Columna, cu o epocă istorică (cel puțin), cu un numar de ani suficient de mare, că pare a fi de origine dacică. Însăşi forma monumentului nu are de a face cu formele specific romane ale monumentelor comemorative şi triumfaliste. Compoziţia monumentului pare a fi opera unui iniţiat, probabil Marele Preot al dacilor, care impunea linia simbolisticii şi a formelor de manifestare sacralizată, sacralizatoare şi eroico-comemorativă. Marele Preot al dacilor cunoştea tainele Cerului şi ale Pamântului, cu alte cuvinte era iniţiat în ştiinţele spirituale. Semnele geometrice şi vegetal-animaliere de pe Monument sunt simboluri, care în limba iniţiatilor reprezintă forţe ajutătoare omului. Sunt reprezentări simolice chemate să exprime, să protejeze, Pentru muritorul de rând, neiniţiat, ele sunt simple elemente decorative.10
Adamclisi - Google Maps

Pentru romani nu erau caracteristice asemenea simboluri, pentru monumente comemorativ-triumfaliste. Este monumentul iniţial realizat de Deceneu-Burebista, dar confiscat şi cu sensul deturnat de Traian? Este el un monument comemorativ pentru Burebista, sau pentru un alt conducător iportant comunităţii getice, dintr-o etapă istorică mai veche? Tudor Diaconu, Ilie Stancu, Virgiliu Oghina integrează prin studiile lor monumentul ca fiind getic, de natură sacral-funerară.11 Mai recent, Vasile Rudan, expert privind verificarea în teren a raportărilor făcute de către arheologi (expert şi în măsurători extrasenzoriale),  prezintă aspecte ale colaborării domniei sale cu Institutul de studii istorice şi social-politice de pe lângă C.C. al PCR, anii ’80-’89 ai epocii ceauşiste, în strânsă legătură cu monumentul de la Adamclisi. Ceea ce pune în lumină, este faptul că în secolele al XX-lea – al XXI-lea,  Vaticanul continuă să blocheze informaţiile pe care le deţine legat de acest monument, rolul şi valoarea sa în istorie; evidenţiază că istorici şi cercetători români cunoşteau acest aspect şi au lăsat ca lucrurile să continue pe acelaşi făgaş, implicând şi pe Nicolae Ceauşescu în restaurarea monumentului din replici, ca fiind ridicat de Traian, să comemoreze victoria repurtată asupra dacilor (Nicolae Ceauşecu îşi puse semnătura în cartea de onoare, prin care atestase că monumentul era roman). Solicitat să investigheze pluridisciplinar  monumentul, în 1982 a ajuns la concluzia că acesta aparţinea epocii bronzului şi ariei culturale carpato-danubiano-pontice şi balcanice; că textul latin prezent între piesele aflate în muzeu, aşa cu era formulat şi s-a  păstrat,  nu pomeneşte că cetăţenii Romei să-i fi înălţat lui Traian vreun monument triumfal, cu atât mai puţin în Moesia Inferior, la fruntariile de răsărit ale imperiului;12 că pe componentele originale ale monumentului de la Adamclisi se disting două şcoli diferite de sculptură monumentală (alta decât cea romană din apoca traiană) din care reiese faptul că monumentul a fost construit şi  reconstruit în antichitate, într-o epocă anterioară războaielor daco-romane. 
Adamclisi astazi

A evidenţiat că argumentul adus de istorici cum că ar putea fi vorba de o şcoală sculpturală monumentală nepretenţioasă de la periferia imperiului roman, nu stă în picioare. Că trofeul a fost realizat conform regulilor şcolii sculpturale clasice, înlocuind cu probabilitate o statuie sculptată cu aceeaşi temă într-o epocă anterioară. Nici una dintre metopele studiate în 1982 de V. Rudan, aşa cum le-a găsit în muzeu în acel moment, nu erau în concordanţă cu evenimentele din iarna anilor 101-102 şi că interpretarea care se dă oficial acestora este una greşită. Friza inferioară, prin elementele decorative simbolice, nu are cum să fie romană (cap de lup stilizat, pornind din lujeri de acant, cu păsări dintr-o specie necunoscută). Istorici români şi străini au decis, împotriva tuturor evindenţelor, că monumentul de la Adamclisi este triumfal fără să ţină cont de simbolurile funerare existente (gorgonele, leii funerari). Despre vegetaţia cu specific subtropical figurată pe metope şi creneluri, istoricii români au dat o explicaţie cel puţin ciudată. După părerea lor este semnătura realizatorului monumentului, care provenea dintr-o zonă geografică cu climă subtropicală. Nicăieri în Imperiul Roman, nu s-a ridicat un monument ale cărui reprezăntări decorative să nu se lege direct, simbolic sau narativ de evenimentul căruia i-a fost dedicat. De ce ar fi acest monument de o asemenea anvergură, prima și singura exceptie? De ce artistul s-ar fi abătut de la linia oficială – doar pentru că dintr-o zonă geografică cu climă subtropicală? Lar fi lăsat oficialii care i-au comandat lucrarea, fără să-l pedepsească? (Și astfel să fie cunoscut? Pentru Columnă este un nume căruia I se atribuie lucrarea, pentru acesta, nu). De ce la Roma, Columna a putut reda fidel evenimentele şi locurile şi acest monument care era dedicat unui moment decisiv în proiectul de cucerire a lumii dacice, nu?
  În interiorul nucleului original, Vasile Rudan a constatat că se detectează două camere suprapuse şi o cameră mortuară sub nivelul solului. Prin detecţie au fost localizate ziduri ce pornesc radial de la nucleul monumetului, temple şi alte vestigii de clădiri. Aşezarea de tip protourban din jurul monumentului a fost fortificată cu două ziduri relativ concentrice. Zidul de apărare exterior traversează canalul de irigaţii din apropire. 13
Unica „dovadă” adusă de istorici că monumentul de la Adamclisi ar fi fost înălţat de Traian, este doar lespedea găsită printre componentele ruinelor monumentului original, cu titlurile lui Traian săpate în piatră. Însă pe lespede nu figurează verbul prin care să susţină Traian că monumentul ar fi fost înălţat de dânsul. Fiul adoptiv al lui Nerva şi-a mai scris numele şi funcţiile şi pe alte ziduri. El nu a îndrăzit să pretindă vreodată că acele ziduri ar fi fost ridicate de dânsul. Pentru acest obicei a fost apostrofat mai târziu de către împăratul Constantin cel Mare, care îl poreclise herba parietaria, iarba zidurilor. Nu ar fi prima dată când romanii au distrus sau au încorporat realizări ale cuceriţilor, ştergând urmele cultural-religioase ale acestora, impunând idea că ei sunt cei mai mari constructori şi artişti şcoliţi de greci.
   Vasile Rudan a evidenţiat şi deteriorarea sau ştergerea unor elemente inconografice de pe motopele de la Adamclisi, ştergerea unui cartuş cu text scris într-un alfabet necunoscut, „pelucrarea” acestui monument s-a făcut într-o epocă tărzie şi poate să dateze din epoca romană, dar este posibil să fi intervenit asupra informaţiilor iconografice originale chiar arhelogii care au făcut  cercetări până în anul 1882, pentru a le face accesibile ipotezei originii traiane a monu-mentului.14

   Monumentul văzut de la marginea ruinelor de la Tropaeum Traiani, aşezarea romaă, romano-bizantină din vale.
                                                                                                               Sursa: fotografii de pe Google Earth        
                           Monumentul văzut de la marginea ruinelor de la Tropaeum Traiani, aşezarea romaă, romano-bizantină din vale.
                                                      

   Există şi un punct de vedere care, aparent ţine cont de aspectele decorative, de tehnica de realizare a metopelor, ce amplasează ipotetic, ultima refacere de proporţii a acestui monument în timpul lui Constantin cel Mare – el a refăcut fortificaţiile de la Tropaeum Traiani - sau al lui Valens. Acestei ipoteze i s-au raliat  A. Riegl, C Chicorius, S. Ferri, N. Iorga, R. Vulpe.

 Monumentul la 1909
                                                                                                                        sursa  http://lodans.wordpress.com/ 
                                                                                          Monumentul la 1909
  Monumentul de la Adamclisi, în Kurt Hielscher album foto din 1933, disponibil în

                                              Monumentul de la Adamclisi, în Kurt Hielscher album foto din 1933, disponibil în
                                   http://www.infodobrogea.ro/arta-si-cultura/mozaic-cultural/kurt-hielscher-album-foto-1933/

 Ideea construirii monumentului în secolul IV d. Hr., o avusese iniţial şi Gr. Tocilescu, înainte de descoperirea fragmentelor de inscripţie cu numele împarătului Traian, luând ca argument tocmai stilul reliefurilor de pe monument. L. Petculescu a readus în discuţie datarea pieselor sculpturale în sec IV d. Hr., în strânsă relaţie cu tehnica artistică şi imagistică prezentă pe monument, care nu poate fi încadrată epocii traiane, precum Columna.15
  Cărţi poştale de la începutul secolului al XX-lea

                                                                                          http://www.okazii.ro/romania-pana-1920/dobrogea-constanta-adam-clisi-a39862791

  Cărţi poştale de la începutul secolului al XX-lea

                                                                                                     
                                                                 Cărţi poştale de la începutul secolului al XX-lea 

  Monumentul de la Adamclisi a fost reprezentat pe monede emise în timpul lui Traian,16 dovadă că împăratul a acordat o mare atenţie atât acestuia, din punct de vedere ideologic, iconografic, cât mai ales zonei în care acesta se afla. Atrăgea astfel atenţia Romei asupra acestui spaţiu al Imperiului. Pentru locuitorii Romei însemna impunerea puterii Romei într-un mod incontestabil. Pentru Traian, însemna supunerea efectivă şi definitivă a zonei în care se afla monumentul; însemna încorporarea definitivă și deplină statului roman, manifestarea getică subordonată în cadrul statului roman.
    Monumentul se află pe deal - de fapt pe un bot de deal - este o poziție deosebită, care nu are deloc de a face cu mentalitatea romană, cu modul roman de a menține monumentele în atenția publică. Pentru mentalitatea romană, monumentele erau legate de spațiul urban iar în spațiul urban acestea erau legate de locurile în care se adunau cât mai mulți oameni, cât mai frecvent. Cel puțin Columna este legată de acest mod de a gândi. Acest bot de deal este din perspectivă romană total în afara gândirii specific imperiale – doar dacă Troianus/Thrahianus/Thrachianus/Traianus nu a pus în funcțiune idea de întoarcere la rădăcini ancestrale regăsite aparent. Poziția monumentului, circularitatea lui sunt similare însă unui mod de amplasare și realizare a unor construcții izolate sau în grup prezente între Dunăre și Mare și în alte puncte. La Seimeni, la Mireasa, între Vârtop și Albești, la sud de Albești, toate numai în județul Constanța sunt urme umane circuare în grup sau izolat, toate pe deal, pe boturi de deal în mod constant, mai mult sau mai puțin protejate natural de ape (existente acolo în acele timpuri îndepărtate, nu astăzi) sau de structura specifică a dealurilor. Probabil că ele sunt mult mai multe și pe o arie mult mai amplă (se regăsesc prin arheologie aeriană pe internet, cu programul Google Earth).17 Monumentul de la Adamclisi se conectează mai degrabă la această mentalitate colectivă, străveche, legată de existență pe partea superioară a platoului dobrogean, decât de mentalul cuceritorului roman. 


Va urma...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu