Transhumanța – o modalitate de viață, un mod de a scrie istoria

Prof. Pădureanu Elena Sanda

Transhumanța este un fenomen socio-economic, cultural și politic impresionant, important și complex. Dicționarele explicative cantonează transhumanța pe tărâm fizico-geografic între munte și vale, între munte și deal sau de la munte și toamna spre cele de la șes.  Deplasarea aceasta este apropiată de migrații fiind socotită o migrație periodică a păstorilor și a turmelor (de oi), primăvara de la șes la munte câmpie, pe distanțe mai mari și mai mici, iar pe tărâm economic, pășunatul vitelor, al oilor, în mod deosebit. Acestea pun în evidență deplasarea sezonieră a păstorilor cu turmele de animale (îndeosebi de oi) vara la pășunile sau de la sud spre nord și toamna de la munte la șes sau de la nord spre sud, în vederea asigurării hranei pentru animale. Transhumanța se împletește și cu bejenia, cu colonizarea.
    Tradiția transhumanței este veche de mii de ani, dintr-o vreme în care simbioza viețuirii omului cu aceste animale și în armonie cu natura era fundamentală.
    Ea este prezentă pe toate continentele, la diverse popoare. Țările cu relief montan au în tradiția lor această activitate milenară. Ea este practicată în mod deosebit cu turmele de oi, dar și cu alte animale ce sunt crescute în turme mari: vite, reni. Prin spațiul românesc au circulat cirezi mari de vite, turme de capre, și turme mari de porci. Au existat și mari herghelii de cai. Se pare că în sistemul transhumanței au rezistat doar crescătorii de oi, de-a lungul timpului. Densitatea de locuire umană în continuă creștere a făcut această creștere a vitelor să se sedentarizeze pe moșii sau în ferme cu teritoriu fix, care își asigură hrana animalelor prin cultivare sau comerț, mult mai timpuriu, prin secolele XVI-XVII. Dimitrie Cantemir, în Descrierea Moldovei, vorbește de ultimele mari turme de vite ce se deplasau prin Moldova. Singura zonă carpatică în care se impune masiv creșterea vitelor în zona montană superioară, datorită influenței imperial austriece, este Bucovina.
   Transhumanța este un fenomen etnic, social și cultural, politic, un liant național.
   Emil Cioran afirma  că de-a lungul istoriei nu am fost altceva decăt un popor de păstori şi că singura noastră capodoperă populară nu a fost alta decăt "Mioriţa", cu multitudinea ei de variante. Pornind de la acestă remarcă, e de inţeles de ce marile sărbători pastorale - plecatul oilor la munte şi intorsul oilor de la munte - s-au păstrat de atât amar de vreme. Oamenii de la munte au trăit aproape atemporal. Această atemporalitate n-a fost prestabilită ci asumată firesc, ca un joc stabilit de Natură, nu de Om. Nu au trăit sub semnul calendarului, al zilelor şi lunilor înscrise în el, ci sub semnul anotimpurilor şi al astrelor, sub semnul necesităților firești ale animalelor, ale turmelor pe care Omul le slujea, iar la rândul lor, animalele îl slujeau pe el, Omul, într-un mod firesc. Păcurarii, păstorii ori ciobanii (toți termenii îi desemnează pe crescătorii de oi prin transhumanță), au plecat singuri cu oile primăvara pe munte, i-au bătut vânturile, i-au murat ploile, i-a pârjolit soarele şi i-au mistuit dorurile. Despre toate astea ei au doinit abia auziţi de mioare sau au hăulit de au răsunat văile. Adeseori păstorii şi-au insoţit glasul cu tânguirile fluierelor ori al cavalelor. Aşa s-au născut cântecele care azi le luminează sărbătorile.
  Transhumanța antrenează gospodăria oierului în vatra satului pe de o parte, turma de oi, însoțită de ciobani, asini, câini de pază și calabalâcul pentru stână – stâna care poate fi mutată dintr-un loc în altul. Gospodăria ținută de nevastă și copii era motivul de fală al ciobanului care își crea averea pe baza oilor purtate în transhumanță. Transhumanța presupune dezvoltarea unor principii și valori etice, morale, respectate cu sfințenie pentru că altfel, tot efortul era în van. Aceste principii și valori se aplicau atât în familie, cât și în comunitatea satului dar și în spațiile îndepărtate unde se ajungea în transhumanță. Cei plecați în transhumanță au impus întotdeauna respectul și au stimulat încrederea celor cu care au intrat în contact. S-au impus cu ușurință datorită spiritului întreprinzător și tenacității.
  Transhumanța se derulează pe parcursul anului, între 1 octombrie și 23 aprilie, două date cheie care înseamnă coborârea oilor de pe munte pentru iernat sau plecarea lor la câmpie și urcarea lor la munte. Calabalâcul celor care plecau în transhumanță era minimal, atât ca hrană, cât și ca îmbrăcăminte și adăpost. Cojocul ciobănesc era nelipsit, la fel ca și păturile groase de lână. Pirostriile și ceaunul îi însoțeau negreșit. Măgarii purtau desagii cu cele necesare ciobanilor care însoțeau turmele mari. Drumul transhumanței era unul secret, știut doar de ciobanii ce porneau la drum. Aceștia aveau un adevărat cult al transhumanței. Cuvântul dat, sacralitatea actiunilor căpătau dimensiuni aparte pentru ei. Ciobanii trebuiau să se priceapă la multe: să tundă oile, să le mulgă, să facă caș, urdă, brânză, smântână, să le conserve pentru a le vinde prin orașe și târguri, să întrețină sănătatea oilor. Cunoștințele de medicină populară veterinară erau obligatorii pentru ca turma să nu fie pierdută în urma unei epidemii între oi. Ciobanii erau buni cunoscători ai plantelor medicinale de care aveau nevoie, cunoștințe transmise oral, de la unul la altul. Plecați pe drumurile transhumanței erau și buni negociatori, pentru a nu fi în pierdere la punctele de vămuire, sau la târg unde vindeau oile, mieii, produsele. De asemenea era necesar să fie vânjoși și dârji în fața animalelor sălbatice, a urșilor și a lupiilor, a altor jivine ce atacau turmele, dar și a oamenilor răufăcători, dornici să-i deposedeze de animale. Ciobanii transhumanței au fost întotdeauna oameni de o complexitate deosebită.
  Nici o plecare şi nici o coborâre a oilor de la munte nu se face fără a sărbători momentul prin căntecele şi jocurile ce întovărăşesc, cu bucurie sau cu tristeţe, singurătăţile de zi şi noapte ale ciobanilor plecaţi să rătăcească printre piscurile munţilor. În folclorul românesc există foarte multe cântece de ciobănie. Transhumanța între munte și valea sau văile imediat apropiate a legat satele de lângă munte, de pajiștile alpine și a făcut ca acesta – Măria sa Muntele - să fie viu, uman și umanizat, să simtă frenezia activităților și emoțiilor umane. S-au stabilit legături clare și precise între sate și munți, între arii montane și familii sau comunități cu turme de oi. S-a dezvoltat un spirit de obște și de comunitate transmis din vremuri imemoriale, respectat din generație în generație, din tată în fiu. Transhumanța se conectează la statornicie, la conservatorism, la infinit temporal.
    Vechi izvoare istorice, mai mult sau mai puțin controversate pentru noi, cei de azi, ne arată că în epoci de demult, acești oieri legați de transhumanță au fost un grup social important al comunității românești, cu valențe de conducere în aria carpato-danubiano-pontică.

Fragment tablita 52 de la Sinaia
tablita 52 de la Sinaia

    Tăblițele de la Sinaia, ori cât de controversate le-am socoti, oricât de mult ne-am îndoi de descifrarea făcută de Dan Romalo, oglindesc prin conținutul textelor și prin micro-reliefurile pe care le prezintă, o lume carpato-danubiano-pontică. Personaje reprezentate pe aceste tăblițe, sugerează legătura strânsă între comuntățile de oieri și factorii de conducere din epoca clasică geto-dacică (secolele I î.Hr.-Id.Hr.), rolul important pe care oierii cu mari turme l-au jucat în viața politico-militară și religioasă din acele vremuri îndepărtate. Personaje centrale, politico-religioase sunt reprezentate frontal sau dintr-o parte: cu o îmbrăcăminte ce amintește de cea a ciobanilor de astăzi: căciula din blană de oaie cu vârful întors într-o parte, cojocul din blană de oaie lung până în pământ, bâta ciobănească, pe care se sprijină cu ambele mâini. Tăblițele 9, 13, 22, 45, 72, 80, 91, 92, 112 prezintă un personaj al lumii la care fac acestea referire, cel mai adesea frontal. În această poziție, prin elementele de îmbrăcăminte, sugerează foarte puternic apartenența la comunitatea crescătorilor de oi, la modul de viață al acestora, la tradiția culturală a acestora. Conform celor scrise de Dan Romalo, acest gen de reprezentare, pe tăblițe îl desemnează pe Cieneu, Ceneo – Deceneu, personaj istoric care a jucat rolul de Mare Preot (în vremea lui Burebista) dar și de rege, după 44 î. Hr. Să nu uităm că Marele Preot și regele Deceneu a petrecut cea mai mare pare a timpului la Sarmizegetusa, în Munții Orăștiei, unde îmbrăcămintea tipic păstorească se impunea.
  Cronica pictată de la Viena, peste veacuri,  ilustrează implicarea comunităților de oieri în susținerea puterii statale a lui Basarab I (1310-1352).

Cronica Pictată de la Viena, Bătălia de la Posada.
                                                                        http://ro.wikipedia.org/wiki/Bătălia_de_la_Posada     
                                                              Cronica Pictată de la Viena, Bătălia de la Posada.     

   Luptătorii domnului muntean sunt redați de cele două miniaturi care reprezintă bătălia de la Posada (1330) în straie specifice oierilor. Este probabil o epocă în care oieritul și meșteșugul armelor se împleteau în mod organic.
   Să nu uităm de răzeșii din timpul lui Ștefan cel Mare, care săreau la chemarea domnitorului să apere Moldova, formând oastea cea mare. Și aceștia, în marea lor majoritate erau legați de creșterea animalelor mai mult decât de cultivarea pământurilor.                                 
  Astăzi, în spațiul carpatic, asociați cu transhumanța sunt mocanii. Mocanii sunt o comunitate pastorală autohtonă de oieri. S-au conturat de-a lungul timpului două mari comunități de mocani, ambele aflate în Transilvania: pe de o parte țuțuienii (sau mărginenii), localizați în Marginimea Sibiului, pe de alta, mocanii din zona Săcelelor, la est de Brașov numiti uneori bârseni sau "adevarații mocani". Acestora li se adăugau și alte grupuri mai mici: Mocănimea Văii Arieșului, aflată între comuna Bistra, unde începe Țara Moților, până aproape de Cheile Turzii, mai degrabă însă crescători de vite cornute decât de oi; Mocănimea Ampoi-Intregalde (judetul Alba); Mocănimea Sieu-Monor (judetul Bistrița-Năsăud). Unii dintre cercetatori susțin că se pot identifica și alte grupuri ale mocanilor, însă baza lor se regăsește totuși în grupurile deja menționate.
  Mocănimea, în ansamblul său, a dezvoltat trăsături etno-culturale relativ comune. A perpetuat un costum bazat pe lână toarsă și țesută pentru cămăși și hainele necesare vieții de zi cu zi sau sărbătorilor, blana de oaie transformată în cojoace și piptare, lăibărașe, pielea de oaie, pe culorile alb și negru. Gospodăriile, în satele de munte pot fi adevărate fortificații care protejează familia și avutul acesteia. Regulile și normele în comunitate au fost respectate prin tradiție. Administrația statală cu greu a spart cutumele comunităților lor.
   Transhumanța pe distanțe este mai mult o "pendulare", e adevărat la distanţe impresionante, însă într-un areal bine delimitat şi stabilit, cu rol strict funcţional în cadrul economiei pastorale, în care criteriul climei şi al locurilor de păşunat joacă un rol important. Turmele se duc şi se întorc periodic, pe un traseu cu locuri de popas bine stabilite, care în timp devin adevărate "emporii", spaţii în care familiile de ciobani cumpără locuri unde se construiesc case sau staule, devenind relee sigure pe un drum întins pe mii de kilometri. Mai mult, în aceste locuri se stabilesc în mod permanent membri ai familiilor de ciobani. Rutele parcurse an de an, generații după generații s-au respectat cu sfințenie de-a lungul timpului. Acolo unde bărbații au pierit, femeile și fetele au continuat activitatea, fără a o întrerupe, pe cât posibil.
  Traseele transhumanței s-au îndreptat către Banat și dincolo de el, în pusta ungară; spre Dunăre și dincolo de ea, până în Rumelia Orientală, chiar Grecia; spre Dobrogea; spre spațiile de dincolo de Nistru; către Moravia, Slovacia, Polonia. Folclorul românesc aminteşte de transhumanţa românească practicată pe distanțe chiar mult mai mari: "Alde Jalbă şi Pănuş/ Pasc oile prin Hinducuş/ Alde Şendre, mai dihai/ A ajuns şi prin Altai".
    Pe la 1622, Nicolae Bethlen preciza în memoriile sale cum, oierii, trăind slobozi, își mână turmele lor și ale nemeșilor unguri până în locurile băltoase din marginea Dunării. Spre Centru Europei, spre stepa Panoniei, Regatul Ungariei a impus modificări substanțiale transhumanței. Păstorii români ardeleni au practicat transhumanța pentru ei dar și pentru nobilimea maghiară, acolo unde nobilii maghiari au urmărit un profit din oierit.
  Cutumele străvechi ale transhumanței s-au spart, s-au încălcat pe măsură ce modernitatea și liberalismul, gândirea fiziocratică, societatea capitalistă, spiritul proprietății private aduse din occident au pătruns în zona montană carpatică – sfârșitul secolului al XVII-lea, secolul al XVIII-lea, în strânsă legătură cu instaurarea stăpânirii habsburgice în Ardeal (1699), Banat (1718), Bucovina(1775), Oltenia (1718-1739). S-au spart strâns legat de faptul că meșteșugurile și negoțul, viața sedentară, urbană sau rurală au căpătat în societate valoare mai mare decât păstoritul. Cei ce nu au acceptat ingerințele stăpânirii străine, amestecul puterii austiece și efectul proprietății private în stăpânirea folosirea și exploatarea munților de către obștile sătești, de către familiile de oieri în devălmășie, după propriile reguli, cei mai aprigi dintre ei au pornit în bejenie, fără să se mai întoarcă în satele de la poalele muntelui. S-au așezat în locuri întâlnite pe traseele transhumanței, locuri ce li s-au părut promițătoare, locuri ce le permitea o viață liberă, neîngrădită de reguli și norme impuse de puteri străine în propria gospodărie. S-au bejenit spre Oltenia, în zona de munte, unde au înființat sate și și-au păstrat tradițiile neștirbite, sau pe aiurea. Alții au trecut spre Moldova (probabil de acesta se leagă și prezența ceangăilor la est de Carpați).
   Imperiile de sorginte estică nu au deranjat prea mult activitățile dezvoltate de cei ce practicau transhumanța, până la începutul secolului al XX-lea. Pașalele turcești erau permisive față de oierii mocani și față de cei aromâni, pentru că primăvara, când fătau oile, înainte de plecarea turmelor înapoi spre casă, spre munte, luau 10 % din mieii cei mai frumoși. Dacă vroiau, puteau lua oi, brânză și lână. Mieii turmelor de transhumanță au îmbunătățit rasele de oi în Balcani, în Orientul Apropiat, de-a lungul istoriei. Merinosul românesc, astrahanul erau foarte apreciate, până de curând.  Transhumanța spre Balcani și spre Dobrogea s-a practicat intens atâta timp cât a existat Imperiul Otoman. În Dobrogea a continuat, suferind modificări și în contextul instaurării autorității românești, după 1878. Până la 1917, la revoluția bolșevică, transhumanța românescă ajungea până dincolo de Nistru și de Bug, până la poalele Munților Caucaz. După 1918 granițele statului bolșevic s-au închis pe linia Prutului și cei rămași dincolo de acest râu, nu s-au mai putut întoarce. Transhumanța în această direcție a fost blocată.  Spre centrul Europei, către Marea Baltică, transhumanța a suferit modificări  mai devreme, în strânsă legătură cu regulile impuse de Imperiul Austriac în secolul al XVIII-lea și apoi  Imperiul Austro-Ungar (1867-1918).
   Pe traseele transhumanței către Cehia (Moravia), Slovacia și Polonia românii au bătut drumurile într-o perioadă mai timpurie – prin secolele IX-XIII. Păstorii vlahi şi-au îmbrăţişat părinţii şi moşii şi au plecat, la valea timpului cu oile. Unii s-au întors, alții nu. S-au aşezat în Carpaţii Moraviei Slovace, în Beskizii Centrali şi de Est, în Tatra, pe graniţa polono-slovacă. Au întemeiat sute de sate în Mica Polonie, în zona Podhale-Măgura şi Zakopane, urcând în munte până la Zywiec, până la Istebna, satul vlahilor, cel mai de sus, de sub cer, şi poate cel mai vechi prins în documente. In Moravia, au făcut ca zona în care s-au aşezat să se numească Micul Balcani sau Vallachia Moravă. Valasske Mezirici, Roznov pod Radhostem, Vsetin, Halenkov, Novy Hrozenkov, Karolinka, sunt oraşe şi aşezări care au păstrat amprenta existenţei vlahilor în curgerea sutelor de ani.
  În Balcani, de multe ori mocanii joncționau cu aromânii. Aceștia și ei traditional erau legați de oierit, de transhumanță, de nomadism. Erau legați de munți. In urma coabitării acestora, grupuri de aromani s-au întors alaturi de mocanii mărgineniîn spațiul carpatic, stabilindu-se chiar în Mărginimea Sibiului și punându-și amprenta lingvistică asupra graiului local. Aromânii, răspândiți în toată Peninsula Balcanică, erau  împărțiți în mai multe categorii. Printre aceștia,  Saracaciani alcătuiau o confrerie pastorală bine delimitată în Grecia.  Există  speculații despre originea etnică a acestora. Una dintre ipoteze susține că ar aparține ramurii aromanești a fârșeroților. Până de curând, saracacianii practicau transhumanța și nomadismul în zone muntoase ale Greciei, rămânând relativ izolați de restul populației sedentare.  
  Comunităţile de români legate de păstorit sunt întinse dincolo de Nistru până la Bug și până spre munţii Caucaz. Moldoveni și transilvăneni treceau în transhumanță spre Crimeea sau Caucaz, chiar, în mod constant până la 1917.  Pe la 1941-1943, un studiu evidenția că dincolo de Nistru se aflau numeroase așezări cu nume pur românesc, că se aflau acolo aproximativ 500.000 de suflete de români. Rusia țaristă  a făcut colonizări de români în spaţiul ucrainean de dincolo de Bug, încă de pe timpul Ecaterinei a II-a, dintr-o perioadă în care Basarabia nu fusese acaparată de Rusia (1812). În afară de aceşti colonişti, multe aşezări au fost locuite de ciobani veniţi cu turmele de oi nu numai de pe teritoriul Basarabiei, al Moldovei, ci şi din Ardeal: din Ţara Bârsei, din Ţara Făgăraşului sau a Sibiului. Dacă mulţi români din Basarabia au fost dislocaţi de pe pământurile natale şi colonizaţi în Ucraina, dincolo de Bug, cam acelaşi lucru s-a petrecut şi cu o parte din români din Ardeal. În cursul veacului al XIX-lea şi mai cu deosebire după războiul vamal din 1885, s-au strecurat în Ucraina o mulţime de oieri din jurul Sibiului: Cacova, Sibiel, Vale, Sălişte, Cheluş, Rod, Poiana şi Răşinari, dar şi din alte localităţi. Locurile pe unde au băcit aceşti oieri cu turmele lor au fost Crimeea, Eupatoria, Karasubasar, Simferopol, Livada, Ialta, Sevastopol pe malul Mării Negre, Molojina, Ekaterinondar, Melitopol, Mariupol, pe malul Mării Azov, în Caucaz, la Krasnodar în Cuban, pe valea râului Terek, cu oraşele Vladikavkaz şi Minsk, pe valea râurilor Kuma şi Manici, care duc la Marea Caspică, şi în numeroase alte ţinuturi până la Baku, Batumi, Tbilisi. Îi regăsim la Cerkask, Taganrog, la Rostov, pe Don şi Volga şi Ţariţîn (azi Volgograd), Astrahan, Zimonovnik. Prizonierii din Primul Război Mondial au descoperit pe cursul de jos al fluviului Volga mulţi oieri şi proprietari români veniți din Transilvania.  De asemenea români transilvăneni în transhumanță au ajuns în gubernia Samar, în oraşul Bugurusan, în Dubăsari în Siberia, la Omsk. 
   Păstorii originari din spațiul carpato-danubiano-pontic au circulat de-a lungul istoriei asigurând astfel formidabila unitate de limbă, cuget şi simţire românească şi dovedind că niciodată munţii Carpaţi nu au fost o barieră între fraţi. Transhumanța a reprezentat un "amestec" interior permanent al comunității românilor. Cu întinsele lor legături în întreg spaţiul românesc şi dincolo de el, cu spiritul lor învăţat liber şi cu forţa lor economică, aceşti păstori au înţeles să-şi păstreze credinţa străbună, preferând chiar să plece cu turmele lor spre alte ţinuturi unde-şi puteau exprima credinţa în mod liber. Expansiunea oierilor în Țara Românească și Moldova a fost unul din factorii care au contribuit de-a lungul secolelor la întărirea conștiinței unității naționale a poporului român. Ea a dezvoltat circulația valorilor, omogenizarea limbii şi a obiceiurilor, răspândirea producțiilor populare cu tot ceea ce au acestea mai de preț.  Datorită în mare parte luptei lor, ortodoxia a rezistat și a renăscut în Ardeal. În traiste aceşti ciobani au dus până departe cărţi de grai românesc şi simţire creştinească.
  În România modernă de la sfârșitul secolului al XIX-lea și până în prima jumătate a secolului al XX-lea, transhumanța in spațiul intern românesc suferă datorită accentuării spiritului de proprietate asupra pământului, marile turme nemaiavând spații de circulare mari la dispoziție. Marile turme deranjau tot mai adesea proprietățile agricole, câmpurile cultivate, modernitatea zonelor centrale ale așezărilor mai mici. Regimul comunist, prin instituirea proprietății de stat în proporție de 90 % în România, a determinat practicarea transhumanței cu precădere între vatra satelor de la poalele munților și pășunea alpină. Rareori se mai hazardau ciobani cu turme spre Dobrogea sau spre Banat, pornind din Mărginimea Sibiului sau din Țara Bârsei. Cibanii și-au restrâns aria de activitate și existență în preajma munților Carpați, în satele de sub munte, unde și-au conservat activitatea, tradiția, elementele culturale specifice.   Cibanii care în perioada comunistă au îndrăznit și și-au modernizat activitatea, au prosperat mai mult decât ceilalți. Unii au început să folosească camioane pentru a transporta oile în munte. Au folosit aceste mijloace de transport pentru a coborâ produsele de la stână și pentru a aproviziona stâna, acolo unde drumurile de munte permiteau. Au existat chiar și tentative excentrice pentru regimul comunist de a se cumpăra elicopter pentru a ajunge din sat la stână – evident, conducerea comunistă a statului nu a permis așa ceva. Cu toate îngrădirile comuniste, satele de oieri erau cele mai prospere din România. Beneficiau de libertatea inițiativei și nu erau îngrădiți de proprietatea de stat, de colective și I.A.S.-uri.
   După 1990, transhumanța a ajuns să dispară chiar și în acestă formă restrânsă, între satele de la poalele munților și pășunile alpine. Datorită schimbărilor postcomuniste, oieritul a devenit nerentabil. Industria ușoară s-a prăbușit și blănurile, pieile, lână nu au mai putut fi valorificate ca altădată. Dacă într-o vreme, vânzarea lânii la prețurile impuse de stat îi ajuta pe proprietarii de oi să își asigure ieșirea din iarnă, după 1990, adeseori lâna stocată a fost arsă. Unii oierii au renunțat și s-au reprofilat, practicând alte activități. Unii oieri și-au cumpărat pământ la câmpie și au rămas acolo cu oile. Nu s-u mai întors în munte. Așa s-a întâmplat în Banat, în Dobrogea, unde oieri mocani de sub munte au rămas definitiv cu turmele de oi mai mari de 3000 de capete. Au cumpărat pământ pentru a avea pășune și a cultiva fâneață. Oile, berbecuții îi vând la arabi. Laptele brânza și lâna le vând prin marile orașe. Asociația crescătorilor de animale nu este de foarte mare ajutor acestor crescători de animale. Autoritățile ignoră problemele reale ale acesei categorii sociale care a luat locul comunistelor I.A.S.-euri crescătoare de animale. Transhumanța a ajuns la periferia preocupărilor statului român. Inițiativa individuală nu are putere în fața a ceea ce vine din Uniunea Europeană.
   Ciobanii nu mai vor să mai fie ciobani. Nu mai sunt lăsați să fie ciobani.
   După 2007, odată cu integrarea României în Uniunea Europeană,  prin directivele și normativele acesteia, transhumanța - în forma ei clasică, tradițională - este ilegală pentru ca incalcă regulile de bunastare animala - spune legea. Deplasarea pe jos a turmelor spre si dinspre zonele de pasunat daca distanta e mai mare de 50 de kilometri este interzisă. Oile trebuie duse in camioane, iar în masina fiecare oaie trebuie sa aiba cel putin o  jumatate de metru patrat. Plecarea de la ferma se face doar dupa ce oile sunt vaccinate si deparazitate, dupa ce ciobanul are aprobare de la primaria localitatii unde va pasuna, plus o confirmare ca in zona nu exista pericolul aparitiei unor epidemii la oi. Mai mult, traseul de la ses la munte si invers trebuie aprobat. Regulile sanitar-veterinare impun ca vehiculele cu care sunt transportate animalele să aibă sisteme de adăpare permanentă, să fie realizate minimum două opriri în 24 de ore, iar în cazul transporturilor de peste două zile, animalele trebuie să fie cazate într-o ferma autorizată (Care a fost anunțată în prealabil, cu care există ințelegere sau contract agreat). In cazul transhumanței clasice nu sunt respectate niciuna dintre măsuriși, în plus, trec pe drumuri naționale și încalcă proprietăți.
  Ciobanii care se vor aventura să mai ducă oile de la munte la șes și invers riscă acum amenzi usturătoare. Ciobanii tind să fie asociați cu elementele decăzute ale societății românești tocmai datorită faptului că trăiesc cea mai mare parte a timpului sub cerul liber, alături de animale. A crescut neîncrederea în ciobani. Omul sedentarizat și urbanizat excesiv a pierdut sensul valorilor tradiționale, fundamentale. Își aduce aminte de ele doar declarativ. Aproape că se face o diferență clară între ciobani și proprietari de oi. Ciobanii, angajați sunt priviți deseori de sus, cu ironie pentru simplitatea  (sărăcia) vieții lor.
  Noile norme introduse de Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) s-au adaptat cerințelor europene și au interzis transhumanța,  lăsând fără obiectul muncii sute de ciobani. "Transhumanța este ilegala pentru ca incalca regulile de bunăstare animală și de transport", conform  A.N.S.V.S.A.  Ca să devină euro-ciobani, oierii români trebuie să uite tot ce au învățat prin tradiție, din tată în fiu și să facă investiții serioase. Conditiile cerute pentru stâna sunt la fel de dificil de îndeplinit. Locul de preparare a branzei trebuie sa fie separat de stâna, sa aiba apa curenta, gresie, faianta si sifon de scurgere în pardoseala. Pânzele prin care se strecoara zerul, pentru a colecta cașul trebuie sa fie de unica folosinta. Ciobanii trebuie sa aibă pe lânga „instalatii omologate de sterilizare a instrumentarului”, si o metoda de muls prin care laptele sa nu intre in contact cu aerul. Singura solutie stiuta de ciobani este mulgatoarea electrica, imposibil de folosit la munte.
   Acei oieri care nu au deschiderea de a părăsi tradiționalismul transhumanței și de a aplica normele Uniunii Europene devin sub incidența noilor legi și normative infractori și astfel, o activitate tradițională, în normele ei străvechi, blamată.
   Transhumanța clasică este totuși admisă numai între județe învecinate și pe arii restrânse. În acest caz, ciobanul trebuie să coboare la oraș ca să ia aprobări, pentru că traseul trebuie sa fie autorizat de direcția sanitar-veterinară din județ.  Autoritățile trebuie sa știe câte animale sunt, dacă sunt vaccinate, deparazitate, unde pășunează, unde circulă. Pe teritoriu restrâns  e acceptată deplasarea turmelor fără mijloace de transport. Sa transporți animale din Sibiu până în Deltă a ajuns să se considere o greseală și o ilegalitate. De la un județ la altul, serviciile veterinare pot monitoriza turmele de animale cu ușurință.  Ciobanul depune traseul la direcția veterinară, care poate să il aprobe sau nu, pentru că pășunarea  nu poate să se desfășoare oriunde. Interzicerea transhumanței e o nouă lovitură dată oierilor români, mocanilor,  după interzicerea vânzării directe a laptelui, brânzei și cărnii în afara localității de proveniență. Branza de la oile care se află în transhumanță,  va putea fi comercializată în județul unde oaia a fost înregistrată de proprietar, susține A.N.S.V.S.A. Fiind puși în situația de a rămâne cu produsele "pe stoc", ciobanii au făcut congres, la Corbii de Argeș, dar autoritațile nu au fost în stare să le ofere soluția salvatoare.
           O vorba din bătrâni spune că cioban fără oi poate fi, dar oi fără cioban nu există!
  Unde este bunul simț? Uniunea Europeană pretinde câte-n lună și în stele, pentru a sparge
specificul local! De fapt impune în mod absolut proprietatea privată asupra pământului, importanța drumurilor pentru transportul auto și aruncă în derizoriu transhumanța tradițională, îndepărtează oieritul de la legăturile sale firești, naturale între munte și câmpie. Sedentarizează o activitate a marilor distanțe și face să supraviețiuască doar cine poate, dacă poate.
   Transhumanţa, acea pendulare periodică a păstorilor şi a turmelor de oi, este aproape imposibil de realizat în vremurile noastre, din cauza restricţiilor de pe şosele și a restricțiilor de trecere a granițelor în interiorul Uniunii Europene și în afara ei. Totuşi, oierii din regiunile cu tradiţie îşi continuă îndeletnicirea la care se pricep de veacuri.

                                 «Săracii oameni de la munte sunt învăţaţi să rabde multe»

Cioban cu turma pe platourile alpine

Cioban cu turma pe platourile alpine

Astăzi, la un sfert de veac de la distrugerea regimului comunist, datele statistice arată că oieritul a scăzut la 40%. În satele care prin tradiție erau de oieri, doar 40 la sută din localnici se mai ocupă de oierit, față de perioada comunistă. Baza acestei activități a devenit exportul mai ales al mieilor, la italieni, în țările arabe.
    Interesant, în contextul actualei epoci postcomniste globalizate, este felul în care se redefinesc termeni precum nomadism, sedentarism, transhumanță, distanță, mai ales în condițiile în care vechile coordonatele geografice, istorice, economice se afla într-o profundă schimbare.

    Asistăm la pierderea unui mod de viață milenar și nu este o glumă. Uităm să trăim așa cum am fost ‘proiectați’: în ritm cu natura, cu cosmosul, iar ea se va întoarce împotriva noastră. Noi, desi ne distrugem obiceiurile cu o ușurință fantastică, de fiecare dată când vrem să ne promovăm țara, recurgem la tradiție…

   Tinerii sunt cei care, creativi și cu inițiativă, dezvoltă în practică legătura între vechi și nou, între tradiție și modernitate și astfel parfumul transhumanței se menține și se revede pe trasee de mult uitate. Ca în Miorița, trei grupuri de ciobani, doi vlahi din Polonia,  doi români, și doi ucrainieni, la un târg dinTorino, în Italia (la un târg de produse tradiţionale – „Terra Madre” -, organizat de mişcarea Slow Food) au căzut la învoială să ducă turmă de oi, în transhumanţă când pe jos, la pas, când cu tirurile, de la poalele Carpaților Meridionali, prin Ucraina, până în Polonia. Ei au dezvoltat  Proiectul „Transhumanţa 2013”, cu fonduri private poloneze, proiect prin care turma de oi a plecat din Rotbav, comuna Feldioara, județul Brașov și a mers până în Ucraina, Polonia. Cei doi ucrainieni au renunțat la implicarea directă. Baciul Cristi Suciu şi fraţii Căţean, Silviu şi George, din Rotbav, precum şi prietenul lor vlah, Piotr Kohut, din Polonia, au intrat în istorie. Primul, pentru că a fost singurul care a parcurs, în cele 114 zile de transhumanţă, toţi cei 1350 de kilometri, de la Rotbav la Istebna, pe urmele vechilor păstori români. Fraţii Căţean, pentru că au pus la cale şi au dus la bun sfârşit un proiect de suflet şi de istorie, admirabil.Piotr Kohut, vlahul din Polonia, pentru că a dovedit lumii că vlahii lui au fost în stare, încă o dată, în alt mileniu, să treacă iar munţii, între două istorii.Trebuie menționate și cele 601 de mioare – 301 rămase în Ucraina şi 300 în Polonia – dacă n-am recunoaşte că ele au fost mobilul transhumanţelor universale.

    Dar cu o floare nu se face primăvară. Nu este de ajuns un proiect, o inițiativă particulară pentru a renaște o astfel de activitate cu tradiții străvechi. Ea ne arată doar că sepoate, nu că se face.

Tinerii care au făcut să se desfășoare proiectul Transhumanța 2013
                                                                   Fotografii preluate, George Grădinaru, Mediafax, foto

http://www.gandul.info/reportaj/marea-transhumanta-un-cioban-roman-unul-polonez-si-prietenii-lor-din-brasov-au-aratat-europei-cum-a-intrat-romania-in-schengen-acum-o-mie-de-ani-11613996

   Tinerii care au făcut să se desfășoare proiectul Transhumanța 2013


      Transhumanța a stârnit interesul scriitorilor și astfel putem vorbi în literatură de ‘Baltagul’, care poate fi considerat un roman mitic. El preia și dezvolta motivele principale din balada populară ‘Miorita’ – cu multitudinea ei de variante, pe întreg spațiul românesc, peste 900 de variante - care ilustrează unul din cele patru mituri fundamentale ale românilor: mitul existentei pastorale, motivul legăturii omului cu natura și conceptia despre viață și moarte a omului din popor, a păstorului și a familiei sale. Motivul transhumanței (al pendulării turmelor în timpul anului în căutarea de pășune și adăpost și al întoarcerii la munte la date fixate din vechime) este prezent in ambele creații. Motivul transhumanei este unul dintre cei patru piloni fundamentali din folclorul românesc de-a lungul timpului și acesta  a reușit să iasă de sub dimensiunea folclorică prin acest roman. În ”Baltagul”, transhumanța apare ca o trăsătură definitorie a sătenilor români de la începutul lumii și până la începutul secolului al XX-lea.
  Creșterea porcilor în turme mari, care necesitau deplasare pe distanțe mari pentru hrănire, comercializar este ilustrată în Moara cu noroc, de Ioan Slavici, la sfârșitul secolului al XIX-lea.
  Prin Nicolae Grigorescu, tamatica transhumanței a pătruns și în pictură, în contextul impresionismului: ciobănași, sătence tipice în cadre naturale populează numeroase tablouri ale marelui artist.

Bibliografie             
1.        Dan Romalo, Cronică getă apocrifăpe plăci de plumb?, București, 2005,
2.        Andrei Veress – Păstoritul ardelenilor în Moldova și Țara Românescă, până în 1821, București, 1927, p. 1-10.
3.        Irinel Canureci,  Un fenomen aproape dispărut – transhumanța, în
http://www.muzee-valcea.ro/buridava/B8_40.canureci.pdf

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu