Fântânile în spațiul românesc

Prof. Pădureanu Elena Sanda


   Fântânile sunt surse de apă. Ele încorporează tehnica descoperirii sursei de apă (radiestezie sau o altă tehnică), tehnica realizării puțului de apă, tehnica realizării sistemului de ridicare a apei la suprafața pământului. Fântânile sunt un bun material ce încorporează în ele cunoaștere și efort uman. Cel mai adesea fântânile sunt construcții alcătuite dintr-o groapă cilindrică sau prismatică, cu pereții pietruiți, cu ghizduri împrejur, săpate în pământ până la nivelul unui strat de apă freatică. Ele  servesc la alimentarea curentă cu apă. Se mai denumesc și puț.
  Au existat fântâni cu diferite funcții și de diferite complexități de-a lungul a multor milenii de istorie în cazul multor civilizații umane.
  Inițial, fântâna, puțul a aparținut spațiului public, comunității.Ea a fost creația unui efort colectiv sau individual.
   Existenţa surselor de apă a fost întotdeauna o condiţie determinantă în stabilirea şi dezvoltarea aşezărilor.
  În zona de munte, fântâna este simplă.  Aici, apa se găseşte din abundenţă aproape de suprafaţă. Izvorul este captat printr-un jgheab de scânduri, având alături o cupă de lemn (astăzi de metal) pentru scoaterea apei. La Sarmizegetusa Regia, în zona sacră, datorită cercetărilor arheologice se mai poate observa și astăzi captarea unui izvor din acele vremuri  geto-dacice, alături de modul de folosire al aceluiași izvor, astăzi. Noi, cei de astăzi folosim lemnul prelucrat. În antichitate, la Sarmizegetusa Regia se folosea piatra prelucrată pentru a dirija traseul apei.

captare apa


  Dirijarea traseului apei se realiza fie descoperit, fie acoperit
Imaginea alăturată sugerează că acest traseu este posibil să fi fost în cea mai mare parte acoperit, realizat din componente executate din piatră.

Structuri de dirijare a apei în incinta sacră de la Sarmizegetusa


Structuri de dirijare a apei în incinta sacră de la Sarmizegetusa.  Posibil să fi fost complet acoperite, fapt sugerat de structura din dreapta.

 Izvoarele de suprafață au fost captate din vremuri imemoriale și în zona de stepă sau câmpie. În perioada romano-bizantină, la vest de Mangalia au existat mai multe izvoare puternice pe malul limanului numit astăzi Mangalia, liman care a suportat profunde modelări antropice de-a lungul diferitelor epoci istorice. Cele mai apropiate izvoare de oraș, au fost cunoscute ca izvoare tămăduitoare, ele fiind sulfuroase , termale, și cu un debit foarte mare.

Izvor antic la vest de Mangalia (fostul I.A.S. Albești)


Izvor antic la vest de Mangalia (fostul I.A.S. Albești)

  Pe malul Lacului Mangalia, dincolo de comuna Limanu, într-o zonă în care pe vremea lui Nicolae Ceaușescu s-a activat viețuirea umană prin dezvoltarea unui I.A.S. (I.A.S. Albești), nu departe de Pădurea de la Hagieni, se păstrează încă din antichitate un zid de piatră frumos tăiată, la baza căruia se află gurile de captare a unor izvoare cu apă potabilă, cu un debit mare. Aceste izvoare amenajate în antichitate se află în imediata apropiere a unei exploatări de piatră de clacar din acea vreme. Astăzi mai este funcțional doar unul din izvoare. Debitul lui este foarte mare și apa e rece. De la aceste izvoare se alimentase și sistemul de irigații creat la sfârșitul epocii lui Ceaușescu și distrus imediat după 1990.
              Izvoarele antice de pe malul Limanului Mangalia
Izvoarele antice de pe malul Limanului Mangalia

 
  Izvoarele de suprafață, captate și dăruite spre utilizare public au fost prilej de creație artistic. Nu departe de localitatea Heresti, la 35 km de Bucuresti în direcția Oltenita, in comuna Hotarele se află satul Isvoarele. Acest sat  are cele 9 fantani pictate de un mester local, picturi care reprezinta motive religioase, sociale sau care fac parte din viata si preocuparile satului.  Fantanile, de la intrarea in sat dinspre Hotarele sunt urmatoarele : Izvorul Iubirii, Fantana lui Bachus, Izvoarele Luminii, Ivorul Tamaduirii, Fantana Indreptarii, Sfanta Treime, Roua Nemuririi, Lacrima Credintei plus inca o fantana care prezinta un motiv viticol si anume zdrobirea strugurilor cu picioarele.

Izvor captat din satul Isvoarele, jud. Călărași

Izvor captat din satul Isvoarele, jud. Călărași

 Același gen de cișmele, izvoare captate și folosite public, de oameni și animale, s-a regăsit și în spațiul urban, spre exemplu la Sinaia, unde se află mai multe astfel de cișmele sau fântâni cu caracte public datând din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și din prima jumătate a secolului al XX-lea.

Unele din aceste cișmele sau fântâni, aflate de-a lungul drumurilor au devenit celebre datorită activităților ilegale desfășurate în preajma lor. Nu departe de Brașov se află Fântâna Hoților.

Fântâna hoților, nu departe de grădina zoologică din Brașov

Fântâna hoților, nu departe de grădina zoologică din Brașov

  Pentru Ion Creangă, în Harap Alb, fântâna este spațiul prielnic de a păcăli și a scăpa de un tovarăș, atunci cănd invidia și concurența neloaială se manifestă. Spânul scapă temporar de Harap Alb, păcălindu-l să coboare în fântână după apă. Odată intrat în puțul fântânii, Harap Alb este închis acolo. Se pune capacul fântânii care se blochează pe dinafară.

 La șes, omul este nevoit să sape puţuri pentru a aduce la suprafaţă apa din straturile adânci ale pământului. În zona de deal și câmpie sunt specifice puțurile de apă.  Acestea prezintă o varietate de aspecte în ceea ce privește ghizdul fântânii și modalitatea tehnică de a aduce apa la suprafață.
   Acolo unde apa este aproape de suprafața pământului, puțul se sapă la mică adâncime și necesită un efort uman mai mic. În acel spațiu numărul puțurilor de apă poate fi mai mare și ele pot trece din spațiul public în încinta gospodăriilor, devenid astfel proprietate privată, motiv de bunăstare pentru gospodăria respectivă.  Acolo unde puțul de apă trebuia săpat la adâncime mare și foarte mare, acolo era nevoie de efort colectiv mai amplu, fântânile rămâneau în domeniul public – pe marginea drumurilor, la intersecție de drumuri. Ele deveneau loc de întâlnire și de comunicare între cei ce veneau la sursa de  apă. Fântâna într-o gospodărie era semn de bogăție, de om cu stare și de independență, de mândrie.

  Săpăturile arheologice au pus în evidență puțuri de apă în spațiul anticului Callatis, a cetății Callatis din perioada romano-bizantină.  În gospodăriile din centrul Mangaliei, dezvoltat peste anticul Callatis, fântâni antice au fost utilizate constant, continuu până la înlocuirea lor cu sistemul centralizat de aducțiune a apei. În zona de sud a anticei Callatis, astăzi în spațiul subteran al Hotelului Prezident se conservă un sit arheologic în condiții moderne, care pune în evidență un complex stradal ce cuprinde și o fântână.  Diametrul acesteia este mai mic decât al fântânilor de astăzi și se pare că ghizdul ei nu se ridica mult de la nivelul pământului.  Nu se cunoaște modalitatea tehnică și cu ce se aducea apa la suprafață. Se pot face doar presupuneri.

Fântână în complexul arheologic din incinta Hotelului Prezident, Mangalia.

Fotografie personală
Fântână în complexul arheologic din incinta Hotelului Prezident, Mangalia.

   Pe strada Oituz, nu departe de Colegiul Național Economic, mangalienii au avut ocazia să vadă pentru o scurtă perioadă de timp, săpăturile arheologice care dezvăluiau o parte de stradă externă cetății Callatis, stradă antică ce prezenta o fântână, de același tip cu cea conservată în spațiul hotelului Prezident.  Se pare că fântâni de model antic au continuat să funcționeze acolo unde nu au fost distruse complet de conflictele militare, acolo unde decadența comunităților nu a stimulat proasta întreținere și apoi distrugerea, dispariția.
    Din perioada de final a influenței directe romane la Dunăre, din secolul al VI-lea d.Hr., în spațiul Sucidavei, se păstrează o fântână, tehnic deosebită. Situată pe terasa superioară a Dunării, cetatea Sucidava este cel mai important monument istoric din sudul judeţului Olt. Fântâna prezentă aici este o construcție ce coboară în plan înclinat în subteran 18 metri, pe un coridor lung de 26 de metri, la capătul căruia este o scobitură cu apă limpede și bună de băut. Fântâna captează, de la adâncimea de 18 metri, un izvor aflat la poalele cetății Sucidava, la 14 metri în exterior de zidul de apărare (către Dunăre). Ea se compune din puțul propriu-zis și coridorul de acces, lung de 26 de metri, ce coboară în pantă până la izvor. Această fântână a fost construită odată cu refacerea fortificației Sucidavei, în secolul al VI-lea d. H., de împăratul Iustinian (527-566), și a rămas în funcțiune până la abandonarea cetății, un secol mai târziu. Ea a fost descoperită în anul 1958 și restaurată în anul 1968. Este singura fântână monumentală de acest tip din Europa de Sud-Est, din perioada romano-bizantină. Fântâna a fost creată cu scopul de a permite aprovizionarea cu apă în timpul asediilor fără a fi necesar ca locuitorii să iasă din cetate. „Fântâna secretă”, o capodoperă inginerească, se poate spune că este o construcție oficială, de interes strategico-militar și urban.

  La intrarea în culuarul de coborâre spre fântână.Sucidava

                                          La intrarea în culuarul de coborâre spre fântână.

Sucidava - La începutul culuarului de coborâre.

                                                  La începutul culuarului de coborâre.

 Culuarul de coborâre la apă - Sucidava

                                                          Culuarul de coborâre la apă

Sucidava -    Scările spre izvor

                                                                  Scările spre izvor

Sucidava -  La apă, la izvor

                                                                      La apă, la izvor

Fântânile au jucat un rol important în interiorul cetăților și fortificațiilor de apărare în întraga epocă medievală, perioadă în care, pe timp de asediu, o cetate era ușor cucerită dacă nu avea acces la o sursă de apă. Deseori fântânile au fost realizate ca parte a sistemului defensiv al  fortificației. Au fost și situații în care sursa de apă din fortificație, din cetate a fost creată cu ajutorul prizonierilor. Așa circulă legende despre fântâna de la Castelul Huniazilor sau de fântâna din Cetatea Râșnovului. Pentru fântâna de la Castelul Corvineștilor, Legenda spune că a fost săpată de trei turci prizonieri la Iancu de Hunedoara, în speranța că vor afla libertatea la capătul efortului – 15 ani și 28 de metri adâncime. Fântâna au săpat-o, dar libertatea n-au aflat-o la cei ce i-au supraviețuit lui Ioan Corvin de Hunedoara. Pentru Fântâna de la Râșnov, legenda spune că fantana a fost săpată de prizonieri turci care au lucrat la ea timp de 15 ani. Acestia ar fi sapat in ghizduri (peretii exteriori ai fantanii) versete din Coran in scrierea cufică.  Această fântână este săpată în piatră 75 de metri adâncime.

   În zonele de câmpie și de stepă, fântânile nu erau numeroase. Ele erau de folosinţă comună, întreţinute colectiv şi de aceea, foarte preţioase.  
   Pentru că apa înseamnă viață, a existat credinţa și tradiția că cei care sapă fântâni de pomană, voluntar, dobândesc ispăşirea păcatelor, acesta fiind şi un rit pentru pomenirea celor morţi, precum şi una dintre cele mai mari binefaceri.
  Basmele păstrează și ele – Fata Moșului și Fata Babei – amintirea faptului că fântânile, pe marginea drumului puteau fi folosite numai dacă erau curățate și întreținute curate, numai dacă trecătorii nu erau egoiști. Nepăsarea și indiferența trecătorilor făceau ca fântânile să nu poată fi folosite, ba mai mult, să reprezinte un pericol igienic. În basmul cules de Petre Ispirescu, Fata Moșului, oboșnuită să muncească și să facă lucrurile funcționale în jurul ei, modestă, a făcut ca fântâna de pe marginea drumului să poată adăpa trecătorii. Întorcându-se de la Sfânta Vineri, a putut să bea apă din fântâna curățată de ea.
  Fântîna grijită de dînsa era plină pănă-n gură cu apă limpede cum îi lacrima, dulce şi rece cum îi gheaţa. Şi pe colacul fîntînei erau două pahare de argint, cu care a băut la apă pănă s-a răcorit.
 Cel ce are grijă de fântânile de pe marginea drumului, în mod voluntar, fără să pretindă vreo răsplată, de obicei este răsplătit prin atragerea unui destin pozitiv, luminos. Fata Moșului, întoarsă acasă, nu se confruntă cu acțiuni care să contravină pretențiilor și așteptărilor personale, din contră.

 Lângă fântână, în credințele populare, se mai fac descântece pentru tămăduirea trupului şi a sufletului. Mai mult, fântâna devine ea însăşi obiect pentru ritual. În sate, la răspântii şi la mănăstiri se găsesc destul de multe fântâni despre care oamenii simplii cred că au puterea de a însănătoşi trupul şi sufletul.

  Balada Meșterul manole impune fântâna ca loc de ispășire și simbol al purificării la nivel popular. Acolo unde Meșterul Manole s-a prăbușit din zborul său, a apărut un izvor, o fântână:  „O fântână lină,/ Cu apă puţină,/ Cu apă sărată,/ Cu lacrimi udată!”. Prin moartea meșterului Manole se produce un nou început, începutul izvorului captat de fântâna meșterului Manole, o fântână purificatoare a mândriei nemăsurate a creatorului – Meșterul.
  Mănăstirile dau o semnificație aparte fântânii  prin rolul purificator al apei – purificare fizică, spirituală, purificarea gândurilor.
Fântâna Meșterului Manole, Mănăstirea Curtea de Argeş (arhiva Tzigara-Samurcaş)

Fântâna Meșterului Manole, Mănăstirea Curtea de Argeş (arhiva Tzigara-Samurcaş)

 Pentru a fi apărate de duhurile rele, fântânile erau deseori străjuite de o cruce sau o troiţă. Până la sfârșitul secolului al XIX-lea acestea aveau sculptat un text în scriere chirilică. Multe din acestea mai sunt în picioare, in preajma fântânilor, dar nimeni nu le mai deslușește astăzi textul.

   Apa a fost un factor hotărâtor în formarea aşezărilor, motiv pentru care, multe localități perpetuează oiconimele hidrografice ce amintesc de importanța izvorului, a fântânii. Astfel,  în Dobrogea regăsim: Cişmeaua Nouă, Cișmeaua Beiului (Izvorul Casimcea), Cișmeaua Kalaigi (în Babadag) Fântâna Mare, Fântâna Oilor, Izvoarele. Este adevărat că numele românești în Dobrogea s-au impus abia la 1925, prin legea administrativă impusă de  staul român pentru a realiza o unitate teritorial-administrativă a României Mari. Această lege a impus denumiri românești în Dobrogea, acolo unde comunitatea românească a devenit dominantă, trăind alături de musulmanii turco-tătari. Numele românești au înlocuit mai vechiul sistem de denumire a localităților specific perioadei de stăpânire otomană aici, în Dobrogea. Denumiri turco-tătare s-au păstrat acolo unde comunitatea musulmană a continuat să fie numeroasă.
 Dacă ne aplecăm asupra denumirilor turco-tătare ale unor localități din sud-estul României –denumiri care și astăzi fac parte din tradiția orală a turco-tătarilor musulmani de aici, putem vedea cum, până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, fântânile, puțurile de apă au jucat un rol major în așezarea comunităților în emigrare, folosite de Imperiul Otoman pentru a coloniza Dobrogea, în urma depopulării masive determinată de desele războaie ruso-austro-turce și a molimelor ce însoțeau aceste experiențe distructive în cadrul Problemei Orientale. De cele mai multe ori, denumirile românești impuse au preluat oiconimele hidrografice ce aminteau de importanța izvorului, a fântânii. Au fost așezări care s-au numit Bașpunar (Fântâna), Mangeapunar (Să mănânci lângă fântână) până la 1925.
 
  În spațiul românesc, acolo unde izvoarele erau abundente, puțul de apă s-a construit numai la nivelul pământului, ridicat atâta cât să nu permită intrarea impurităților, a pământului în apa de băut. Pentru protecție, se acoperea permanent cu un capac de lemn. Apa se lua coborând ciutura de lemn sa burduful pentru apă în apa fântânii pentru a se umple, având grijă să nu se tulbure apa.
Tinere la fântână în prima jumătate a secolului al XX-lea, la Mangalia

Sursa:      http://www.editiadesud.ro/?p=5068
Tinere la fântână în prima jumătate a secolului al XX-lea, la Mangalia

Mangalia – la fântână, în vestul așezării, în cartierul tătăresc. Prima jumătate a secolului al XX-lea

                               http://www.alternativaonline.ca/StudiiPontice1203.html                                                               
Mangalia – la fântână, în vestul așezării, în cartierul tătăresc. Prima jumătate a secolului al XX-lea

   Între cele două războaie mondiale, în secolul al XX-lea, la Mangalia au continuat să existe fântâni din pământ cu ghizduri de piatră, dar şi fântâni cu ghizduri de lemn. Lângă fântână se afla jgeabul de adăpat vitele, care era din piatră. Uneori acesta putea fi un sarcofag grecesc antic, refolosit.
   La Moscheea Esmahan Sultan, înălțată în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, pe pământurile fiicei de sultan – Esmahan -,  în Mangalia se află încă din acea perioadă de început, o fântână rituală realizată dintr-un vechi mormânt roman, înconjurată de stele și pietre tombale din cimitirul aristocratic ottoman. Această fântână realizează o îmbinare de elemente culturale ce aparțineau a două civilizații total diferite, din epoci diferite (o simbioză locală originală). Pentru islamici, fântâna lângă moschee este foarte important și necesară. Ritualul solicită spălarea mâinilor alături de descălțare la intrarea în lăcașul de cult.
Fântâna din curtea geamiei Esmahan Sultan, Mangalia

                                                Fotografie personală
                                            Fântâna din curtea geamiei Esmahan Sultan, Mangalia 
Fântînă cu scripete (vârtej) și tracțiune animală din Chirnogeni

Sursa: Fotografie  personală
Fântînă cu scripete (vârtej) și tracțiune animală din Chirnogeni

 Fântâna cu scripete sau vârtej este o fântână de scos apa de la mare adâncime. Forța omului, pentru a scoate apa, nefiind suficientă, se foloseau animale, mai ales măgarul. Ea este preyentă în sudul Dobrogei. Fântâna de la Chirnogeni a fost demontată în partea ei de suprafață și expusă în Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA din Dumbrava Sibiului,  în perioada anilor 1970-1980, când în acest muzeu s-au adus gospodării și instalații tehnice din toare zonele României
   Fântânâni cu vârtej și tracțiune animală precum cea de la Chirnogeni erau frecvente în sudul Dobrogei, acolo unde puțurile de apă erau foarte adânci, uneori ajungând până la 90 de metri. În sudul Dobrogei, fântânile conservă un obicei antic, acela de a face ghizdul fântânii puțin deasupra pământului și de a acoperi fântâna cu un capac ca o ușă,  de lemn. Multă vreme apa se aducea la suprafață cu un burduf de piele. Mai târziu s-a folosit găleata de lemn și apoi de metal. Mai recent se folosesc vase de plastic. Găleata s-a impus definitive la sfârșitul secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea.

  Zaharia Stancu, în Pădurea nebună, descrie o fântână din sud-estul Dobrogei, undeva la nord de Mangalia:  …fântâna era, ca toate fântânile din câmpurile uscate şi pietroase ale Dobrogei, grozav de adân. Jgheabul de adăpat caii, de lângă fântână, era lung, larg şi înflorat cu semne cioplite cu dalta, care laprima vedere mi se părură încâlcite. Când îl cercetai mai înamănunt, mă dumerii că jgheabul tătarului nu era altcevadecât un vechi sicriu grecesc, de piatră, scos, cu prilejulcine ştie cărei săpături, din ascunzişul pământului aspru….Mă sprijinii debuduroiul fântânii şi scosei reteveiul care împiedica roata.Burduful se prăvăli cu huiet în golul fântânii. Îl auzii cum pocneşte apa, cum gâlgâie şi se încarcă…. Burduful mare, plin cu apă, era greu… învârtii roata…
     Găleata s-a impus după 1900, mai ales în perioada interbelică.
 
  Specifică zonei de câmpie este fântâna-cumpănă, formată dintr-o bârnă lungă şi subţire, aşezată pe un stâlp înalt, la un capăt fiind atârnată căldarea („ciutura”). Căldarea era la început atârnată de cumpănă printr-o prăjină. Mai târziu cu o funie sau un lanț. Puțul de apă este de formă cilindrică, zidit cu piatră, având o gură rotundă sau pătrată, acoperită sau nu cu un capac din lemn.

O fantana langa Bucuresti, 1860, gravura de Hildibrand dupa un desen de A. Lancelot.

O fantana langa Bucuresti, 1860, gravura de Hildibrand dupa un desen de A. Lancelot.

În sudvestul Dobrogei

În sudvestul Dobrogei

In Dobrogea, Adancata,

In Dobrogea, Adancata,
Fântânile foarte vechi au adăpătoarea pentru animale din piatră. Cele modernizate au făcut adăpătoarea din metal sau cauciuc de tractor.
 Fântână cu cumpănă modernizată cu plastic în sud-vestul Dobrogei

                                              Fântână cu cumpănă modernizată cu plastic în sud-vestul Dobrogei

La Limanu, nu departe de Mangalia, continuă să funcționeze o fântână cu cumpănă.

La Limanu, nu departe de Mangalia, continuă să funcționeze o fântână cu cumpănă.
                                               Se mai folosește astăzi la adăpatul animalelor aflate la păscut.

Fântână din zona Sucevei, Muzeul Satului

Fântână din zona Sucevei, Muzeul Satului

Muzeul  Satului Dimitrie Gusti

http://bucuresti.tourneo.ro/wp-content/uploads/2009/09/muzuel-satului-fantana.jpg
Muzeul  Satului Dimitrie Gusti

   Fântâna de tip mai evoluat este cea cu roată şi lanţ; apa este scoasă cu ajutorul unui scripete, sau cilindru-scripete pus în mișcare cu ajutorul unei roți, la suprafaţă existând un cadru de protecţie din scânduri sau piatră. Fântâna mai evoluată dispune şi de alte elemente, precum acoperişul, gardul protector, banca. Fântânile și cișmelele erau loc de întâlnire, de socializare. Erau locul unde se putea tăifăsui.
Fantana

http://www.miscarea.net/manoilescu-arbitrajul.htm

  În sudul României, mai ales în Oltenia sudică și pe acolo pe unde au colonizat oameni porniți din acestă zonă, au dus cu ei un anume mod de a ridica apa din puț, folosind scripetele susținut de o bârnă așezată pe doi stâlpi la început din lemn, mai târziu din beton.
Fântână din perioada interbelică, secolul XX. Crucea de piatră insoțește fântâna.

Fântână din perioada interbelică, secolul XX. Crucea de piatră insoțește fântâna.
Fântână pe camp, în Oltenia de sud-est – dezafectată

Fântână pe camp, în Oltenia de sud-est – dezafectată


 Mai târziu a apărut și un acoperiș, pentru a proteja de soare.
 Acest tip de susținere a scripetelui  este prezent și în vestul Europei, în Belgia.
Fantana

Fantana

Fantana

Fantana

Fantana

Fantana

In Ardeal, la Racovița

In Ardeal, la Racovița

Fantana de lemn


   
   Multe dintre fântâni au continuat să fie folosite de la o epocă la alta, până la introducerea sistemului centralizat de aprovizionare cu apă a satelor, în epoca comunistă. Marea lor majoritate au suferit adaptări și modernizări:

Fântână la întretăierea drumurilor în Vârtop (jud. Constanța)Fântână la întretăierea drumurilor în Vârtop (jud. Constanța), folosită până târziu, la sfârșitul epocii comuniste. Mecanismul de ridicare a apei, inițial manual, apoi realizat scripetele de lemn, acesta a fost înlocuit cu unul de metal iar ciutura betonată, pentru o mai mare rezistență. (Este adausul epocii comuniste la puțul străvechi.)

Fântână la marginea drumului (Cerchezu, jud. Constanța)

Fântână la marginea drumului (Cerchezu, jud. Constanța)
Ea prezintă intervențiile contemporane -roata și axul metalic de înfășurat funia sau
lanțul și cimentul pentru a consolida ghizdul. A fost folosită până la introducerea sistemului
centralizat de aprovizionare cu apă în timpul lui Nicolae Ceaușescu

  Pe măsură ce s-a impus sistemul centralizat de utilizare a apei la nivelul așezărilor, fântînile au devenit obiect de muzeu, sau au fost părăsite. Cele părăsite, s-au deteriorat s-au au devenit gropi de gunoi. Se pare că suntem în faza în care Fata Babei are câștig de cauză în povestea fântânilor.

Bibliografie:
         1.       Ernest Bernea, Civilizaţia română sătească, Editura Vremea, Bucureşti, 2006, cap. „Arhitectură și construcții” - Fântâna, pp. 148-150.
         2.       Lucian Gruia, Fântâna – Poartă – Tunel – Arbore cosmic?, http://dochia.bravepages.com/revista_nouă/4-2010/eseu-gruia.htm
         3.       Kurt Hielscher, album de fotografie, România anilor '30
         4.       Zaharia Stancu, Pădurea nebună, VII, ediție îngrijită , prefață, tabel cronologic, notă de Ovidiu Ghidirmic, în http://www.scribd.com/doc/178102339/Zaharia-Stancu-Padurea-Nebuna
         7.       http://jurnalspiritual.eu/cetatea-sucidava-spatiu-ce-pastreaza-urmele-a-peste-cinci-milenii-de-istorie/
         9.       http://www.muzeulastra.ro/
        11.    http://www.brasov.ro/istorie-cultura/mituri-legende/fantana-din-cetatea-rasnov-88.html#sthash.icAzF0NG.dpuf
        12.    http://www.ro.tezaur-romanesc.ro/arhitectur259-539259r259neasc259/-semnificaia-apei-i-fntna-ca-simbol-sacru-n-viaa-tradiional-romneascNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu