Plasa Mangaliei în primul război mondial

Prof. Pădureanu Elena Sanda

   Prin Legea de organizare administrativă a Dobrogei, 1880, între Dunăre şi Mare s-a impus organizarea administrativ-teritorială românească. Aici s-au organizat judeţele Tulcea şi Constanţa, fiecare având reşedinţe omonime. Aceste judeţe s-au împărţit în plase care cuprindeau comune urbane(oraşe) şi comune rurale (comune ce cuprindeau reşedinţa de comună, sate, cătune). Plasa avea ca instituţie centrală pretura, pretorul. Plasa Mangaliei cuprindea partea de sud-est a judeţului Constanţa, un număr însemnat de aşezări, în mare parte foarte depopulate. Până la aplicarea Legii administrative din 1925, în acest spaţiu, denumirile aşezărilor umane au fost turco-tătare, moştenire de la lunga stăpânire a Imperiului Otoman (aproximativ 500 de ani).

    În 1913, după Pacea de la Bucureşti, Plasa Mangaliei şi-a pierdut statutul de plasă de graniţă. Odată cu aceasta a pierdut şi atribuţiile ce îi reveniseră ca plasă de graniţă. Mai ales serviciul militar şi activităţile jandarmeriei s-au diminuat pe teritoriul acestei plase. O relativă linişte a permis ca preocupările pentru activităţile de pe litoral să se amplifice. Caracterul agro-pastoral al plasei a început să fie dublat de preocupările turistice care căpătau amploare la Mangalia în mod deosebit datorită băilor sulfuroase din vestul oraşului, datorită ţărmului de mare ce oferea o largă plajă pentru băi de soare şi băi marine, celor ce nu aveau o deosebită sursă financiară pentru a se caza vara la Mamaia, Constanţa, Eforie sau Techirghiol.  După mai bine de treizeci de ani de stăpânire românească, Plasa Mangaliei a cunoscut o amplă dezvoltare economică, susţinută de procesul de colonizare românească pe care statul român l-a promovat. Această zonă numită în epocă şi stepa tătărească - pentru că Imperiul Otoman, în ultima etapă a stăpânirii sale colonizase aici tătari şi alte etnii refugiate din Imperiul Rus – a fost pentru statul român un fel de vest sălbatic – similar vestului sălbatic pentru S.U.A. Plasa Mangaliei  a cunoscut o amplă dezvoltare a activităţilor agro-pastorale şi comerciale, culturale la nivelul comunelor. A stimulat o acceptare a convieţuirii diferitelor grupuri etnice, fără a se ajunge la tensiuni şi convulsii sociale.

    În 1914, când România s-a declarat neutră, în Plasa Mangaliei - care a cunoscut implicarea în viaţa politică românească abia la 1909, când s-au permis în întrega Dobroge organizarea de alegeri locale – au început să se manifeste tensiuni mocnite. Mai ales grupurile restrânse de bulgari au început să se agite. Turco-tătarii s-au manifestat şi ei în felul lor. Cei cu dare de mână au luat calea Turciei, considerând că le va fi mai bine. Unii tătari au sperat că vor putea acţiona pentru crearea unui stat naţional al lor, în Crimeea. Aparenta linişte şi dezvoltare a  funcţionat în Plasa Mangaliei până în 1916, an în care, s-a dezvoltat frontul de pe linia Dunării şi din Dobrogea, între România, Imperiul Rus – componente ale Antantei -, pe de o parte şi Germania, Bulgaria, Turcia – componente ale Puterilor Centrale - , pe de altă parte.

    Trupele române fuseseră amplasate în zona de graniţă din sudul judeţelor Caliacra şi Durostor, la Turtucaia, Silistra, Bazargic unde se creaseră de curând garnizoane româneşti.  Concentrarea forţelor militare româneşti era mai ales în sud-vestul Cadrilaterului. Ele se aflau în defensivă până la venirea trupelor ruse în zonă. Un corp de armată rusesc, două divizii de infanterie – sub 42.000 de oameni – sprijinea poziţiile românilor în Dobrogea. S-a poziţionat la Medgidia. Linia Cernavoda-Constanţa avea o valoare deosebită în organizarea rezistenţei.

  Cadrilaterul şi sud-vestul Dobrogei au fost marcate de bătălia de la Turtucaia (1 și 6 septembrie 1916), de bătălia pentru Dobrogea (6 şi 21 septembrie 1916), care a făcut ca   luptele să se  poarte datorită ofensivei Puterilor Centrale pe mai vechea graniţă dobogeană. În felul acesta, Plasa Mangaliei şi Mangalia erau ameninţate direct a se transforma în teatru de război. Bulgarii au atacat Caraomer(Negru Vodă) în două rânduri. Cu mari pierderi, divizia a 19-a a respins atacurile. Trupele româno-ruse s-au repliat pe linia Rasova-Cobadin-Tuzla, astfel încît Mangalia și teritoriul plasei sale au rămas la dispoziţia inamicului. Mangalia a fost evacuată. O parte din populaţie s-a retras.

   Tăvalugul acestor lupte, jafurile şi-au pus amprenta asupra Mangaliei şi asupra întregii plase. Înfrângerea suferită de trupele conduse de von Mackensen pe aliniamentul Rasova-Cobadin- Tuzla a făcut ca pe 20 septembrie comunicatele germane să anunţe oprirea luptelor sec şi lacunar. După o zi de odihnă, pe 21 septembrie cu forţele incomplet refăcute, divizia a 19-a condusă de generalul Scărişoreanu, amplasată spre mare, a acţionat în continuare ofensiv la Amzacea, Carachioi, la Enghezu Mare (în Plasa Mangaliei). Aceste puncte au fost pe rând aduse sub deplinul control al armatelor române care au acţionat singure(pentru scurtă vreme). Trupele ruse au rămas inactive, fapt pentru care ofensiva românească s-a oprit şi s-a consolidat pe poziţiile recucerite.  În felul acesta, cea mai mare parte a plasei Mangalia a revenit sub control militar românesc pentru scurt timp. În ziua de 19 octombrie dimineaţa, trupele germano-bulgaro-turce au dezlănţuit o nouă şi puternică acţiune ofensivă. Avuseseră suficient răgaz pentru refacere şi repliere. Artileria grea, bombardamentele aeriene au fost folosite din plin. Rezistenţa românească s-a  restrâns în zona Cernavodă, pentru a evita ca Podul construit de Anghel Saligni să cadă în mâna duşmanilor. Retragerea peste Dunăre a forţelor româneşti şi ruseşti a devenit  inevitabilă.  Pentru o bună bucată de vreme, Dobrogea şi implicit Mangalia cu plasa ei au intrat sub ocupaţia forţelor Puterilor Centrale, izolate de restul ţării, întrucât podul de la Cernavodă a fost distrus în retragere. Luptele desfăşurate aprig pe durata a două luni au lăsat urme adânci la Mangalia şi în plasă: aşezări distruse, populaţie refugiată şi decimată, o activitate economică ce cu greu s-ar mai fi putut relua. În felul acesta, Mangalia şi cu întreaga plasă ce gravita în jurul său au cunoscut efectele ocupaţiei militare. Ravagiile războiului, evoluţia frontului în Dobrogea și apoi ocupaţia străină au determinat în Plasa Mangalia dispariţia unui număr însemnat de aşezări umane, sate şi cătune care au fost populate cu elemente preponderent româneşti la 1916. Casimcea, Haidarchioi, Alibechioi, Polucci, Caciamac. Multe din celelalte aşezări ale plasei au suferit distrugeri semnificative. Deşi printre trupele de ocupaţie s-au aflat şi unităţi turceşti, regimul de ocupaţie nu i-a ocolit nici pe creştini, nici pe musulmani. Au avut la fel de mult de suferit. Ocupaţia realizată de Puterile Centrale - trupele germane jucând un rol important – a trecut la realizarea unor statistici minuţioase pe criterii etnice. S-a implicat în coordonarea mişcării de populaţii din această zonă. A fost interesată de deplasarea populaţiei germane din aşezările dobrogene pe care a căutat să o orienteze spre Curlanda şi Livonia, spaţii cucerite recent de Germania şi unde aceasta avea nevoie de întărirea elementului german prin colonizare. Au plecat germani din Mamuslia(Căscioarele), Caracicula(Limanu), Acbaşi(Albeşti), Sarighiol(Albeşti).

    Pentru ultima oară, trupe turceşti au mărşaluit şi acţionat pe aceste meleaguri. Trupele de ocupaţie au acţionat în mod specific. Abuzurile au fost mari. Jaful organizat de ocupaţie, cel neoficial, înfăptuit pe cont propriu de militarii duşmani, schinjuirile, violurile, omorurile au fost caracteristice celor doi ani de prezenţă germano-bulgaro-turcă.

    Evenimentele evoluând favorabil pentru Antantă, la 16 septembrie 1918 Bulgaria capitulează. La 28 octombrie armata germană comandată de von Makensen începe retragerea din spaţiul românesc la 29 octombrie/11 noiembrie se pune capăt primei mari conflagraţii mondiale.
  Tratatul de pace semnat cu Bulgaria la Neuilly-sur- Seine la 27 noiembrie 1919 a stabilit frontiera dintre România şi Bulgaria aşa cum a fost ea înaintea declanşării acţiunilor militare ăn Dobrogea. Judeţele Tulcea, Constanţa, Caliacra, Durostor s-au reintegrat în graniţa României. S-a pus capăt teroarei, nesiguranţei, jafurilor, atrocităţilor specifice ocupaţiei străine.
   
    Pentru Mangalia şi întreaga plasă războiul a fost nefast. Lupte grele s-au desfăşurat pe teritoriul plasei. Sate, cătune, au fost desfiinţate şi nu şi-au reluat firul existenţei. Cei ce au putut, s-au refugiat. Lipsurile, jaful s-au manifestat. Epidemiile ce însoţesc războiul şi-au făcut simţită prezenţa. Mangalia, ca aşezare la ţărmul mării a avut mult de suferit.A fost transformată într-un morman de moloz. Un atac de artilerie dinspre mare, de pe un vas german, a transformat reşedinţa de plasă şi aşa modestă, într-o ruină. Biserica Sf. Gheorghe, care fusese înălţată pânî la acoperiş înainte de declanşarea războiului în zonă a fost izbită de un proiectil, iar la sfârşitul ostilităţilor arăta trecătorilor un zid găurit.
     
     Dacă Pacea de la Buftea-Bucureşti ar fi rămas în vigoare perioadă nedeterminată, la Mangalia ar fi fluturat steagul bulgar, Mangalia ar fi fost aşezare de graniţă a statului bulgar.
  Treptat, în noiembrie-decembrie 1918, autorităţile româneşti şi-au reluat atribuţiile. Din cenuşa războiului şi dezastrul lăsat de ocupaţia străină, viaţa cotidiană şi-a reluat făgaşul firesc. Aşezările au șters urmele dezastrului și au renăscut. Unele au cunoscut o dezvoltare mult mai amplă decât până la război, în primul rând Mangalia. Unele au dispărut definitiv. Altele au evoluat în măsura în care viaţa şi-a reluat cursul normal, în condiţii paşnice.

   Nici măcar în 1922, după patru ani de refacere, activitatea economică din Plasa Mangaliei nu a revenit la valorile pe care le atinsese în 1916, înainte de începerea ostilităţilor.


Bibliografie:
*Materialul este un fragment dintr-un  manuscris personal, Mangalia de  altădată. Plasa Mangaliei. Arc peste timp.

1.       Cornea Ion, Luptele din Dobrogea în  războiul pentru unitatea neamului, în Dobrogea. Cincizeci de ani de viaţăţă românească(1878-1928), Bucureşti, 1928, p. 352
2.       Neagoe Stelian, Istoria Unirii Românilor, vol.II., Editura Diogene, Bucureşti, 1993, p.187-189.
Rădulescu Al., Bitoleanu I., Istoria românilor dintre Dunăre şi mare. Dobrogea, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti,   1979, p. 271-272.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu